ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ሑጻ
እቶም ኢደ ጥበበኛታት ነቲ ፓርኬት ሑጻ ይገብርዎ ኣለዉ።
шлайфам
Майсторите шлайфат паркета.
ምሕዳስ
ማይ ውዑይ ምስ ዝኸውን’ዩ ዘሐድሰና።
освежава
Водата ни освежава, когато е горещо.
ፈተና
እታ መኪና ኣብቲ ወርክሾፕ ትፍተን ኣላ።
тествам
Колата се тества в работилницата.