ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምልባስ
እቲ ወዲ ኮስትሞ ተኸዲኑ ኣሎ።
nositi
Dječak nosi kostim.
ምጥሓል
ክትሕንብስ እንተዘይክኢልካ ብቐሊሉ ክትጥሕል ትኽእል ኢኻ።
utopiti
Ako ne znate plivati, lako se možete utopiti.
ቅትለት
እቲ ግዳይ ተቐቲሉ።
ubiti
Žrtva je ubijena.