ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ክፍሊት
ብኢንተርነት ብክረዲት ካርድ እያ ትኸፍል።
pay
She pays online with a credit card.
መስቀል ኣብ ልዕሊ
ነቲ ድልድል ሰገሩ።
cross over
They crossed over the bridge.
ምምላስ
እቲ ናሕሲ ይሕደስ ኣሎ።
restore
The ceiling is being restored.