ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምርጋግካን
በለናትናን ንምርጋግካን ኣውጽአና።
aranĝi
Ni aranĝis rendevuon kaj estas malfruaj!
ቼክ
እቲ መካኒክ ንስራሕ ናይታ መኪና ይምርምር።
kontroli
La mekanikisto kontrolas la funkciojn de la aŭto.
ተጸበዩ
ኣውቶቡስ ትጽበ ኣላ።
atendi
Ŝi atendas la buson.