ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ሕልሚ
ንዕረፍቲ ይሓልም።
xewn xwendin
Ew ji betlaneyê xewn dixwe.
ተመልክት
ዝውጻእ ስራሕቲ ኣብ ውጽኢት ናጽነት ትመልክት።
daxwazkirin
Ew dixwaze ji bo penaberiyê di derveyî welat de daxwaz bike.
ንዑ
ምምጻእካ ደስ ኢሉኒ’ዩ!
hatin
Ez xweşhal im tu hatî!