ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ክፉት
በጃኻ ነዛ ቆርቆሮ ክትከፍተለይ ትኽእል ዲኻ?
otwierać
Czy mógłbyś otworzyć mi tę puszkę?
መስቀል
እቶም ወይጦታት ነቲ ሩባ ይሰግሩ።
przekraczać
Słonie przekraczają rzekę.
ጻውዒት
ኣብ ናይ ምሳሕ ዕረፍታ ጥራይ እያ ክትድውል እትኽእል።
dzwonić
Ona może dzwonić tylko w czasie przerwy na lunch.