ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
መንእሰይ ምግባር
ገጻ ክሕደስ ትደሊ።
подмладити
Жели да подмлади своје лице.
ሳቦታጅ
እቲ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተበላሽዩ።
саботирати
Фудбалска утакмица је саботирана.
ኣዘኻኽር
ኮምፒተር ቆጸራታተይ ተዘኻኽረኒ።
подсетити
Рачунар ме подсећа на моје обавезе.