ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ከማርሩ
እታ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ትማርር።
klaga
Kvinnan klagar alltid.
ትእዛዝ
ንከልቡ ይእዝዞ።
befalla
Han befaller sin hund.
ተዘርጊሑ
እታ ኣትሌት እግራ ዘርጊሓ።
sprida
Idrottaren sprider sina ben.