فارسی » انگلیسی UK   ‫اشخاص/مردم‬


‫1 [یک]‬

‫اشخاص/مردم‬

-

+ 1 [one]

+ People

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیEnglish UK
‫من‬ II +
‫من و تو‬ I a-- y-u +
‫هردوی ما‬ bo-- o- us +
   
‫او (مرد)‬ he +
‫آن مرد و آن زن‬ he a-- s-e +
‫هردوی آنها‬ th-- b--h +
   
‫آن مرد‬ th- m-n +
‫آن زن‬ th- w---n +
‫آن کودک‬ th- c---d +
   
‫یک خانواده‬ a f----y +
‫خانواده من‬ my f----y +
‫خانواده من اینجاست.‬ My f----- i- h---. +
   
‫من اینجا هستم.‬ I a- h---. +
‫تو (مرد) اینجایی / تو (زن) اینجایی.‬ Yo- a-- h---. +
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.‬ He i- h--- a-- s-- i- h---. +
   
‫ما اینجا هستیم.‬ We a-- h---. +
‫شما اینجا هستید.‬ Yo- a-- h---. +
‫همه آنها اینجا هستند.‬ Th-- a-- a-- h---. +
   

‫استفاده از زبان برای مبارزه با آلزایمر‬

‫کسانی که می خواهند سلامت ذهنی خود را حفظ کنند باید زبان یاد بگیرند.‬ ‫مهارت های زبان می تواند انسان را در مقابل زوال عقل محافظت کند.‬ ‫مطالعات علمی بسیاری از این مطلب را ثابت کرده است.‬ ‫سن یادگیرنده هیچ نقشی را در آموختن بازی نمی کند.‬ ‫مهم این است که مغز به طور منظم تمرین کرده باشد.‬ ‫یادگیری لغات مناطق مختلف مغز را فعّال می کند.‬ ‫این مناطق فرآیندهای مهم ادراکی را کنترل می کنند.‬ ‫روی این اصل، افرادی که چند زبانه هستند بسیار با دقّت هستند.‬ ‫آنها همچنین می توانند بهتر تمرکز کنند.‬ ‫با وجود این، چندزبانه بودن دارای مزایای دیگری هم هست.‬ ‫افراد چند زبانه تصمیمات بهتری اتخاذ می کنند.‬ ‫بدین معنی، که آنها سریع تر تصمیم می گیرند.‬ ‫به این دلیل که مغز آنها انتخاب را آموخته است.‬

‫مغز آنها همیشه حداقل دو لغت را برای یک چیز می داند.‬ ‫هر یک از این لغات یک گزینه عملی است.‬ ‫بنابراین، افراد چند زبانه دائما در حال تصمیم گیری هستند.‬ ‫مغز آنها انتخاب بین بسیاری از چیزها را تمرین کرده است.‬ ‫و این تمرین تنها برای مرکز گویائی مغز خوب نیست.‬ ‫بسیاری از مناطق مغز از چند زبانه بودن سود می برند.‬ ‫مهارت های زبانی همچنین به معنی کنترل ادراکی بهتر است.‬ ‫البته، مهارت های زبانی از زوال عقل جلوگیری نمی کند.‬ ‫هرچند، در افراد چند زبانه پیشرفت بیماری کندتر است.‬ ‫و به نظر می رسد که مغز آنها قابلیّت بیشتری برای خنثی کردن اثرات بیماری دارد.‬ ‫نشانه های زوال عقل در زبان آموزان به صورت ضعیف تری ظاهر می شود.‬ ‫سردرگمی و فراموشی دارای اهمیّت کمتری هستند.‬ ‫بنابراین، پیر و جوان به یک اندازه از آموختن زبان سود می برند.‬ ‫و: با یادگیری هر زبان، یادگیری زبان جدید آسان تر می شود.‬ ‫بنابراین، همه ما باید به جای مصرف دارو از فرهنگ لغت استفاده کنیم!‬