polski » litewski   Liczebniki


7 [siedem]

Liczebniki

-

7 [septyni]

Skaičiai

7 [siedem]

Liczebniki

-

7 [septyni]

Skaičiai

Kliknij, aby zobaczyć tekst:   
polskilietuvių
Liczę: Aš s---------:
jeden, dwa, trzy vi----- d-- t--s
Liczę do trzech. (A-) s--------- i-- t----.
   
Liczę dalej: (A-) s--------- t-----:
cztery, pięć, sześć, ke----- p----- š--i
siedem, osiem, dziewięć se------ a------- d----i
   
Ja liczę. Aš s---------.
Ty liczysz. Tu s---------.
On liczy. Ji- s---------.
   
Jeden. Pierwszy. Vi----. P-----.
Dwa. Drugi. Du. A-----.
Trzy. Trzeci. Tr--. T------.
   
Cztery. Czwarty. Ke----. K--------.
Pięć. Piąty. Pe---. P------.
Sześć. Szósty. Še--. Š-----.
   
Siedem. Siódmy. Se-----. S--------.
Osiem. Ósmy. Aš-----. A-------.
Dziewięć. Dziewiąty. De----. D-------.
   

Zgadnij, jaki to język!
Język _______ jest językiem ojczystym ok. 5 milionów ludzi. Należy do północnogermańskiej grupy językowej. Oznacza to, że jest spokrewniony ze szwedzkim i norweskim. Słownictwo tych trzech języków jest niemalże identyczne. Kto zna jeden z nich, zrozumie też pozostałe. Dlatego też niektórzy wątpią w to, że języki skandynawskie są różne. Mogłyby być tylko regionalnymi odmianami jednego języka.

Sam _______ ma też wiele różnych dialektów. Jednak są one coraz częściej wypierane przez język standardowy. Za to powstają nowe dialekty szczególnie w miejskich obszarach Danii. Nazywane są socjolektami. Przy socjolektach wymowa zdradza wiek i status społeczny osoby mówiącej. Ten fenomen jest typowy dla języka _______ego. W innych językach nie jest to tak bardzo widoczne. Ale to sprawia, że _______ jest szczególnie fascynujący…