தமிழ் » ஸ்லோவாக்   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [šesť]

Čítať a písať

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [šesť]

Čítať a písať

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்slovenčina
நான் படிக்கின்றேன். Čí---.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Čí--- p------.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Čí--- s----.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Čí--- v---.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Čí--- l---.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Čí--- k----.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Čí---.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Čí---.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். Čí--.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Pí---.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Pí--- p------.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Pí--- s----.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Pí--- v---.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Pí--- l---.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Pí--- k----.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Pí---.
நீ எழுதுகின்றாய். Pí---.
அவன் எழுதுகின்றான். Pí--.