Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
nga koha në kohë
Ariu bëhet i ngopur nga koha në kohë.
de vez en cuando
El oso se sacia de vez en cuando.
shumë kohë më parë
Këta njerëz janë vdekur shumë kohë më parë.
hace mucho tiempo
Estas personas murieron hace mucho tiempo.
çdo herë
Ata janë të lumtur çdo herë që shohin njëri-tjetrin.
cada vez
Están felices cada vez que se ven.