Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
pak
pak ushqim
قليل
قليل من الطعام
industrial
ushqimi industrial për lopë
صناعي
تغذية الأبقار الصناعية
poetik
letër poetike
شعري
الرسالة الشعرية