Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
vazhdimisht
Ai është vazhdimisht duke lexuar në telefonin e tij.
διαρκώς
Διαβάζει διαρκώς στο τηλέφωνό του.
afërsisht
Kulla e Eifelit është afërsisht 330 metra e lartë.
περίπου
Ο Πύργος του Άιφελ είναι περίπου 330 μέτρα ψηλός.
më parë
Ajo ishte më e shëndoshë më parë se tani.
πριν
Ήταν πιο χοντρή πριν από τώρα.