Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
shpesh
Tornadot nuk shihen shpesh.
spesso
I tornado non sono visti spesso.
më shumë
Fëmijët më të mëdhenj marrin më shumë xhep.
più
I bambini più grandi ricevono più paghetta.
më në fund
Ne më në fund shohim njëri-tjetrin përsëri.
finalmente
Ci vediamo finalmente di nuovo.