Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
gjatë
Unë duhej të prisja gjatë në dhomën e pritjes.
longamente
Tive que esperar muito tempo na sala de espera.
me dëshirë
Vajza ime lexon me dëshirë.
com prazer
Minha filha lê com prazer.
lindor
Duhet të provosh gatimin lindor!
oriental
Você deve experimentar a culinária oriental!