Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
extremadament
Les formigues són extremadament treballadores.
ኣብዛ
ትንቢታታት ኣብዛ ግዳዶም ይገድዱ።
en el pitjor dels casos
En el pitjor dels casos, podria ocórrer una catàstrofe.
ዘይበጃጺ
ዚ ዘይበጃጺ ሓደጋ።
sobre
La vida passa ràpidament.
ግዜግዜ
ግዜግዜ ጽንዓት ተኽኢሉኒ።