ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምእካብ
እቲ ማይ ይእከብ።
recollir
L’aigua es recull.
ነብስኻ ነጻ ምግባር
ካብ ሰንሰለታ ሓራ ክትገብር ትኽእል እያ።
alliberar-se
Ella pot alliberar-se de les seves cadenes.
ምውጥዋጥ
ነቲ ኮክቴል ነቲ ቀመማት ንምሕዋስ የናውጾ።
agitar
Ell agita el còctel per barrejar els ingredients.