ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
መመላእታ
ደሞዙ ብናይ ትሕቲ መኣዲ ስራሕ ይምልኦ።
tamamlamak
Maaşını masadan altı işlerle tamamlıyor.
ዕላል
ብዙሕ ግዜ ምስ ጎረቤቱ ይዕልል።
sohbet etmek
Komşusuyla sık sık sohbet eder.
ዕርቂ ግበር
ክልቲኦም ተዓሪቖም ኣለዉ።
barışmak
İkisi de barıştı.