Phrasebook

en Around the house   »   kn ಮನೆಯಲ್ಲಿ / ಮನೆಯೊಳಗೆ

17 [seventeen]

Around the house

Around the house

೧೭ [ಹದಿನೇಳು]

17 [hadinēḷu]

ಮನೆಯಲ್ಲಿ / ಮನೆಯೊಳಗೆ

[maneyalli/maneyoḷage]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
Our house is here. ಇಲ್-ಿ---್------ಇ--. ಇಲ-ಲ- ನಮ-ಮ ಮನ- ಇದ-. ಇ-್-ಿ ನ-್- ಮ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------- ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. 0
i--i -am'-- --ne---e. illi nam'ma mane ide. i-l- n-m-m- m-n- i-e- --------------------- illi nam'ma mane ide.
The roof is on top. ಮ--ೆ ಚಾ-ಣಿ-ಇ--. ಮ-ಲ- ಚ-ವಣ- ಇದ-. ಮ-ಲ- ಚ-ವ-ಿ ಇ-ೆ- --------------- ಮೇಲೆ ಚಾವಣಿ ಇದೆ. 0
Mē-e --va-i --e. Mēle cāvaṇi ide. M-l- c-v-ṇ- i-e- ---------------- Mēle cāvaṇi ide.
The basement is below. ಕ-ಳ-ಡೆ-ನೆ---ಳಿಗೆ--ದ-. ಕ-ಳಗಡ- ನ-ಲಮ-ಳ-ಗ- ಇದ-. ಕ-ಳ-ಡ- ನ-ಲ-ಾ-ಿ-ೆ ಇ-ೆ- --------------------- ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಇದೆ. 0
K--a--ḍe n---māḷ--e--d-. Keḷagaḍe nelamāḷige ide. K-ḷ-g-ḍ- n-l-m-ḷ-g- i-e- ------------------------ Keḷagaḍe nelamāḷige ide.
There is a garden behind the house. ಮನೆ---ಿಂ---ಒಂದ----ಟ ---. ಮನ-ಯ ಹ--ದ- ಒ-ದ- ತ-ಟ ಇದ-. ಮ-ೆ- ಹ-ಂ-ೆ ಒ-ದ- ತ-ಟ ಇ-ೆ- ------------------------ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತೋಟ ಇದೆ. 0
M-n-ya hi-de--n-----ṭ- -de. Maneya hinde ondu tōṭa ide. M-n-y- h-n-e o-d- t-ṭ- i-e- --------------------------- Maneya hinde ondu tōṭa ide.
There is no street in front of the house. ಮ-ೆಯ-ಎ---ು -ಸ್ತ--ಇಲ-ಲ. ಮನ-ಯ ಎದ-ರ- ರಸ-ತ- ಇಲ-ಲ. ಮ-ೆ- ಎ-ು-ು ರ-್-ೆ ಇ-್-. ---------------------- ಮನೆಯ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. 0
Man-y- -du-u ---te---la. Maneya eduru raste illa. M-n-y- e-u-u r-s-e i-l-. ------------------------ Maneya eduru raste illa.
There are trees next to the house. ಮ--ಯ ಪಕ್ಕ ---ಳ---. ಮನ-ಯ ಪಕ-ಕ ಮರಗಳ-ವ-. ಮ-ೆ- ಪ-್- ಮ-ಗ-ಿ-ೆ- ------------------ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ ಮರಗಳಿವೆ. 0
M--eya-p--ka --ra----v-. Maneya pakka maragaḷive. M-n-y- p-k-a m-r-g-ḷ-v-. ------------------------ Maneya pakka maragaḷive.
My apartment is here. ಇ-್ಲಿ ನಮ-ಮ ಮ-ೆ ಇ--. ಇಲ-ಲ- ನಮ-ಮ ಮನ- ಇದ-. ಇ-್-ಿ ನ-್- ಮ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------- ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. 0
Il---nam--a -----i-e. Illi nam'ma mane ide. I-l- n-m-m- m-n- i-e- --------------------- Illi nam'ma mane ide.
The kitchen and bathroom are here. ಇಲ----ಅಡಿಗ-ಯ --ೆ--ತ್-ು ಬಚ್-ಲು--ೆ ಇ--. ಇಲ-ಲ- ಅಡ-ಗ-ಯ ಮನ- ಮತ-ತ- ಬಚ-ಚಲ-ಮನ- ಇವ-. ಇ-್-ಿ ಅ-ಿ-ೆ- ಮ-ೆ ಮ-್-ು ಬ-್-ಲ-ಮ-ೆ ಇ-ೆ- ------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಲುಮನೆ ಇವೆ. 0
I-li--ḍi------an- --ttu-bacc--u-a-- --e. Illi aḍigeya mane mattu baccalumane ive. I-l- a-i-e-a m-n- m-t-u b-c-a-u-a-e i-e- ---------------------------------------- Illi aḍigeya mane mattu baccalumane ive.
The living room and bedroom are there. ಅಲ--ಿ --ಾ---ತ್-ು-ಮಲ-ು- ಕೋ-ೆ ಇವ-. ಅಲ-ಲ- ಹಜ-ರ ಮತ-ತ- ಮಲಗ-ವ ಕ-ಣ- ಇವ-. ಅ-್-ಿ ಹ-ಾ- ಮ-್-ು ಮ-ಗ-ವ ಕ-ಣ- ಇ-ೆ- -------------------------------- ಅಲ್ಲಿ ಹಜಾರ ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಇವೆ. 0
A-l- h----a ---tu-m----uv---ōṇe -v-. Alli hajāra mattu malaguva kōṇe ive. A-l- h-j-r- m-t-u m-l-g-v- k-ṇ- i-e- ------------------------------------ Alli hajāra mattu malaguva kōṇe ive.
The front door is closed. ಮನ-- ಮ--ದ---ಬ-ಗ-ಲು-ಹಾಕಿ--. ಮನ-ಯ ಮ--ದ-ನ ಬ-ಗ-ಲ- ಹ-ಕ-ದ-. ಮ-ೆ- ಮ-ಂ-ಿ- ಬ-ಗ-ಲ- ಹ-ಕ-ದ-. -------------------------- ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆ. 0
Mane-a---n-i----ā--lu -ākide. Maneya mundina bāgilu hākide. M-n-y- m-n-i-a b-g-l- h-k-d-. ----------------------------- Maneya mundina bāgilu hākide.
But the windows are open. ಆ-ರೆ-ಕಿಟ--ಗ-ು-----ದ---. ಆದರ- ಕ-ಟಕ-ಗಳ- ತ-ಗ-ದ-ವ-. ಆ-ರ- ಕ-ಟ-ಿ-ಳ- ತ-ಗ-ದ-ವ-. ----------------------- ಆದರೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ತೆಗೆದಿವೆ. 0
Ād--e------igaḷu-tegedive. Ādare kiṭakigaḷu tegedive. Ā-a-e k-ṭ-k-g-ḷ- t-g-d-v-. -------------------------- Ādare kiṭakigaḷu tegedive.
It is hot today. ಇಂದ--ಸೆಖ--ಾಗಿದ-. ಇ-ದ- ಸ-ಖ-ಯ-ಗ-ದ-. ಇ-ದ- ಸ-ಖ-ಯ-ಗ-ದ-. ---------------- ಇಂದು ಸೆಖೆಯಾಗಿದೆ. 0
I--------e---ide. Indu sekheyāgide. I-d- s-k-e-ā-i-e- ----------------- Indu sekheyāgide.
We are going to the living room. ನಾವು--ಜ-ರ-್ಕೆ--ೋಗ-ತ್-ಿ-್-ೇ-ೆ ನ-ವ- ಹಜ-ರಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ದ-ದ-ವ- ನ-ವ- ಹ-ಾ-ಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ದ-ದ-ವ- ---------------------------- ನಾವು ಹಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ 0
N----h--ā-a-ke-hōg--t-----e Nāvu hajārakke hōguttiddēve N-v- h-j-r-k-e h-g-t-i-d-v- --------------------------- Nāvu hajārakke hōguttiddēve
There is a sofa and an armchair there. ಅಲ--ಿ --- -ತ------ಾಮ-ಖ----ಿ ಇವೆ. ಅಲ-ಲ- ಸ-ಫ ಮತ-ತ- ಆರ-ಮ ಖ-ರ-ಚ- ಇವ-. ಅ-್-ಿ ಸ-ಫ ಮ-್-ು ಆ-ಾ- ಖ-ರ-ಚ- ಇ-ೆ- -------------------------------- ಅಲ್ಲಿ ಸೋಫ ಮತ್ತು ಆರಾಮ ಖುರ್ಚಿ ಇವೆ. 0
all- sō--- ---t--ā-ā--------- ---. alli sōpha mattu ārāma khurci ive. a-l- s-p-a m-t-u ā-ā-a k-u-c- i-e- ---------------------------------- alli sōpha mattu ārāma khurci ive.
Please, sit down! ದ--ಿ--ಟ--ಕುಳಿತ---ಳ್--. ದಯವ-ಟ-ಟ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳ-. ದ-ವ-ಟ-ಟ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳ-. ---------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. 0
Day-v---- k-ḷit--o---. Dayaviṭṭu kuḷitukoḷḷi. D-y-v-ṭ-u k-ḷ-t-k-ḷ-i- ---------------------- Dayaviṭṭu kuḷitukoḷḷi.
My computer is there. ಅಲ-ಲ- ನ-್ನ -ಂ----ಟ-್-ಇದ-. ಅಲ-ಲ- ನನ-ನ ಕ-ಪ-ಯ-ಟರ- ಇದ-. ಅ-್-ಿ ನ-್- ಕ-ಪ-ಯ-ಟ-್ ಇ-ೆ- ------------------------- ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ. 0
Alli--an-- ka-py--ar----. Alli nanna kampyūṭar ide. A-l- n-n-a k-m-y-ṭ-r i-e- ------------------------- Alli nanna kampyūṭar ide.
My stereo is there. ಅ-್-ಿ-ನನ್- ಸಂಗ--ದ-ಸ್ಟ-ರಿ---ಸಿಸ-ಟ-್ ---. ಅಲ-ಲ- ನನ-ನ ಸ-ಗ-ತದ ಸ-ಟ-ರ-ಯ- ಸ-ಸ-ಟಮ- ಇದ-. ಅ-್-ಿ ನ-್- ಸ-ಗ-ತ- ಸ-ಟ-ರ-ಯ- ಸ-ಸ-ಟ-್ ಇ-ೆ- --------------------------------------- ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. 0
All----nna -a-gī-ada-sṭī--y- --s--- -de. Alli nanna saṅgītada sṭīriyō sisṭam ide. A-l- n-n-a s-ṅ-ī-a-a s-ī-i-ō s-s-a- i-e- ---------------------------------------- Alli nanna saṅgītada sṭīriyō sisṭam ide.
The TV set is brand new. ಟೆಲಿ-ಿಷ-್--ಹಳ ---ದು. ಟ-ಲ-ವ-ಷನ- ಬಹಳ ಹ-ಸದ-. ಟ-ಲ-ವ-ಷ-್ ಬ-ಳ ಹ-ಸ-ು- -------------------- ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಹಳ ಹೊಸದು. 0
Ṭ-liviṣan--a-a-- -----u. Ṭeliviṣan bahaḷa hosadu. Ṭ-l-v-ṣ-n b-h-ḷ- h-s-d-. ------------------------ Ṭeliviṣan bahaḷa hosadu.

Words and vocabulary

Every language has its own vocabulary. This consists of a certain number of words. A word is an independent linguistic unit. Words always have a distinct meaning. This distinguishes them from sounds or syllables. The number of words is different in every language. English, for example, has many words. It's even known as the World Champion in the category of vocabulary. The English language supposedly has more than one million words today. The Oxford English Dictionary has more than 600,000 words in it. Chinese, Spanish and Russian have much fewer. The vocabulary of a language is also dependent on its history. English has been influenced by many other languages and cultures. As a result, the English vocabulary has increased considerably. But even today the English vocabulary continues to get larger. Experts estimate that 15 new words are added every day. These originate from new media more than anywhere else. Scientific terminology is not counted here. For chemical terminology alone contains thousands of words. Longer words are used less than shorter words in almost every language. And most speakers only use a few words. That is why we decide between active and passive vocabulary. Passive vocabulary contains words that we understand. But we use them seldom or not at all. Active vocabulary contains the words that we use on a regular basis. A few words suffice for simple conversations or texts. In English, you only need around 400 words and 40 verbs for that. So don't worry if your vocabulary is limited!
Did you know?
Hebrew is in the Afro-Asiatic language family. It is closely related to Arabic and Aramaic. Hebrew is the native language of 5 million people. Modern Hebrew is an artificially created language. It is based on long-extinct ancient Hebrew. The vocabulary and grammar were borrowed in part from other languages. In this way ancient Hebrew was deliberately converted into a modern standard language. This planned linguistic change is unique worldwide. The Hebrew semiotic system consists of a consonantal alphabet. That means that vowels are not written, as a rule. They do not have their own letters. Hebrew text is read from right to left. Its symbols go back to a 3000 year-old tradition. Whoever learns Hebrew learns a piece of cultural history at the same time. Give it a try!