Phrasebook

en Around the house   »   mr घरासभोवती

17 [seventeen]

Around the house

Around the house

१७ [सतरा]

17 [Satarā]

घरासभोवती

[gharāsabhōvatī]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Our house is here. हे-आमच--घ- ---. हे आ__ घ_ आ__ ह- आ-च- घ- आ-े- --------------- हे आमचे घर आहे. 0
hē ā--c--g---a---ē. h_ ā____ g____ ā___ h- ā-a-ē g-a-a ā-ē- ------------------- hē āmacē ghara āhē.
The roof is on top. वर-छप-प- ---. व_ छ___ आ__ व- छ-्-र आ-े- ------------- वर छप्पर आहे. 0
Vara-ch-p---- -h-. V___ c_______ ā___ V-r- c-a-p-r- ā-ē- ------------------ Vara chappara āhē.
The basement is below. ख--ी तळघर -ह-. खा_ त___ आ__ ख-ल- त-घ- आ-े- -------------- खाली तळघर आहे. 0
K-ālī t----h-----h-. K____ t________ ā___ K-ā-ī t-ḷ-g-a-a ā-ē- -------------------- Khālī taḷaghara āhē.
There is a garden behind the house. घ-ा---- ------ा- -ह-. घ___ मा_ बा_ आ__ घ-ा-्-ा म-ग- ब-ग आ-े- --------------------- घराच्या मागे बाग आहे. 0
Gharācy- m--ē---ga ---. G_______ m___ b___ ā___ G-a-ā-y- m-g- b-g- ā-ē- ----------------------- Gharācyā māgē bāga āhē.
There is no street in front of the house. घर-------म-- र--ता----ी. घ___ स__ र__ ना__ घ-ा-्-ा स-ो- र-्-ा न-ह-. ------------------------ घराच्या समोर रस्ता नाही. 0
G-arā----sam--a --stā-n-hī. G_______ s_____ r____ n____ G-a-ā-y- s-m-r- r-s-ā n-h-. --------------------------- Gharācyā samōra rastā nāhī.
There are trees next to the house. घराच--ा --ज-----ा-------. घ___ बा__ झा_ आ___ घ-ा-्-ा ब-ज-ल- झ-ड- आ-े-. ------------------------- घराच्या बाजूला झाडे आहेत. 0
Gh-rā-y- b-j-lā j---ē -hēt-. G_______ b_____ j____ ā_____ G-a-ā-y- b-j-l- j-ā-ē ā-ē-a- ---------------------------- Gharācyā bājūlā jhāḍē āhēta.
My apartment is here. म--ी--ोल- इथ- आ--. मा_ खो_ इ_ आ__ म-झ- ख-ल- इ-े आ-े- ------------------ माझी खोली इथे आहे. 0
Mā-----h--- i-hē āhē. M____ k____ i___ ā___ M-j-ī k-ō-ī i-h- ā-ē- --------------------- Mājhī khōlī ithē āhē.
The kitchen and bathroom are here. इथे स्-यं-ा-घ--आणि-स-न-न-र आ-े. इ_ स्______ आ_ स्____ आ__ इ-े स-व-ं-ा-घ- आ-ि स-न-न-र आ-े- ------------------------------- इथे स्वयंपाकघर आणि स्नानघर आहे. 0
I--ē svay-m----g-----āṇ----ā-a-h--a -h-. I___ s______________ ā__ s_________ ā___ I-h- s-a-a-p-k-g-a-a ā-i s-ā-a-h-r- ā-ē- ---------------------------------------- Ithē svayampākaghara āṇi snānaghara āhē.
The living room and bedroom are there. त--े -िवाणखा-- आण- श-नगृ- -हे. ति_ दि____ आ_ श____ आ__ त-थ- द-व-ण-ा-ा आ-ि श-न-ृ- आ-े- ------------------------------ तिथे दिवाणखाना आणि शयनगृह आहे. 0
Ti--- -i-āṇakh--ā---i--ay-n---̥h--ā--. T____ d__________ ā__ ś_________ ā___ T-t-ē d-v-ṇ-k-ā-ā ā-i ś-y-n-g-̥-a ā-ē- -------------------------------------- Tithē divāṇakhānā āṇi śayanagr̥ha āhē.
The front door is closed. घ--चे-प---- दा---ंद-आ-े. घ__ पु__ दा_ बं_ आ__ घ-ा-े प-ढ-े द-र ब-द आ-े- ------------------------ घराचे पुढचे दार बंद आहे. 0
Gharā-ē-puḍ-a-----r- b-nd- -h-. G______ p______ d___ b____ ā___ G-a-ā-ē p-ḍ-a-ē d-r- b-n-a ā-ē- ------------------------------- Gharācē puḍhacē dāra banda āhē.
But the windows are open. पण --डक्-- उघ-्य-----त. प_ खि___ उ___ आ___ प- ख-ड-्-ा उ-ड-य- आ-े-. ----------------------- पण खिडक्या उघड्या आहेत. 0
Pa-a------kyā-ugh-ḍy-------. P___ k_______ u______ ā_____ P-ṇ- k-i-a-y- u-h-ḍ-ā ā-ē-a- ---------------------------- Paṇa khiḍakyā ughaḍyā āhēta.
It is hot today. आज-गर------. आ_ ग__ आ__ आ- ग-म- आ-े- ------------ आज गरमी आहे. 0
Ā-a-gar-m- āh-. Ā__ g_____ ā___ Ā-a g-r-m- ā-ē- --------------- Āja garamī āhē.
We are going to the living room. च--,---ण दिव-णखान्-ात-ज-ऊया! च__ आ__ दि______ जा___ च-ा- आ-ण द-व-ण-ा-्-ा- ज-ऊ-ा- ---------------------------- चला, आपण दिवाणखान्यात जाऊया! 0
Cal-, --a-a div--akhān-y-t- -ā'ūy-! C____ ā____ d______________ j______ C-l-, ā-a-a d-v-ṇ-k-ā-'-ā-a j-'-y-! ----------------------------------- Calā, āpaṇa divāṇakhān'yāta jā'ūyā!
There is a sofa and an armchair there. तिथे-------- आ---ए--ह---ंच- ख-र्ची आ-े. ति_ ए_ सो_ आ_ ए_ हा__ खु__ आ__ त-थ- ए- स-फ- आ-ि ए- ह-त-ं-ी ख-र-च- आ-े- --------------------------------------- तिथे एक सोफा आणि एक हातांची खुर्ची आहे. 0
T---ē ēka s---ā-ā---ēka--ā-ān̄-- -hu--ī -hē. T____ ē__ s____ ā__ ē__ h______ k_____ ā___ T-t-ē ē-a s-p-ā ā-i ē-a h-t-n-c- k-u-c- ā-ē- -------------------------------------------- Tithē ēka sōphā āṇi ēka hātān̄cī khurcī āhē.
Please, sit down! आपण बसा ना! आ__ ब_ ना_ आ-ण ब-ा न-! ----------- आपण बसा ना! 0
Āp-ṇa b--ā --! Ā____ b___ n__ Ā-a-a b-s- n-! -------------- Āpaṇa basā nā!
My computer is there. त-थ- -ा---स--ण- आ--. ति_ मा_ सं___ आ__ त-थ- म-झ- स-ग-क आ-े- -------------------- तिथे माझा संगणक आहे. 0
T-thē-m-jh- saṅga--ka--hē. T____ m____ s________ ā___ T-t-ē m-j-ā s-ṅ-a-a-a ā-ē- -------------------------- Tithē mājhā saṅgaṇaka āhē.
My stereo is there. त-थे---झा -्------आह-. ति_ मा_ स्___ आ__ त-थ- म-झ- स-ट-र-ओ आ-े- ---------------------- तिथे माझा स्टिरिओ आहे. 0
Tit------hā s-ir-'- -hē. T____ m____ s______ ā___ T-t-ē m-j-ā s-i-i-ō ā-ē- ------------------------ Tithē mājhā sṭiri'ō āhē.
The TV set is brand new. दूर-र-----ं- एक-- न--न-आह-. दू_____ सं_ ए___ न__ आ__ द-र-र-श- स-च ए-द- न-ी- आ-े- --------------------------- दूरदर्शन संच एकदम नवीन आहे. 0
D-r-d-rś-n----n̄-- ēkadam- -avīn- ---. D__________ s____ ē______ n_____ ā___ D-r-d-r-a-a s-n-c- ē-a-a-a n-v-n- ā-ē- -------------------------------------- Dūradarśana san̄ca ēkadama navīna āhē.

Words and vocabulary

Every language has its own vocabulary. This consists of a certain number of words. A word is an independent linguistic unit. Words always have a distinct meaning. This distinguishes them from sounds or syllables. The number of words is different in every language. English, for example, has many words. It's even known as the World Champion in the category of vocabulary. The English language supposedly has more than one million words today. The Oxford English Dictionary has more than 600,000 words in it. Chinese, Spanish and Russian have much fewer. The vocabulary of a language is also dependent on its history. English has been influenced by many other languages and cultures. As a result, the English vocabulary has increased considerably. But even today the English vocabulary continues to get larger. Experts estimate that 15 new words are added every day. These originate from new media more than anywhere else. Scientific terminology is not counted here. For chemical terminology alone contains thousands of words. Longer words are used less than shorter words in almost every language. And most speakers only use a few words. That is why we decide between active and passive vocabulary. Passive vocabulary contains words that we understand. But we use them seldom or not at all. Active vocabulary contains the words that we use on a regular basis. A few words suffice for simple conversations or texts. In English, you only need around 400 words and 40 verbs for that. So don't worry if your vocabulary is limited!
Did you know?
Hebrew is in the Afro-Asiatic language family. It is closely related to Arabic and Aramaic. Hebrew is the native language of 5 million people. Modern Hebrew is an artificially created language. It is based on long-extinct ancient Hebrew. The vocabulary and grammar were borrowed in part from other languages. In this way ancient Hebrew was deliberately converted into a modern standard language. This planned linguistic change is unique worldwide. The Hebrew semiotic system consists of a consonantal alphabet. That means that vowels are not written, as a rule. They do not have their own letters. Hebrew text is read from right to left. Its symbols go back to a 3000 year-old tradition. Whoever learns Hebrew learns a piece of cultural history at the same time. Give it a try!