Phrasebook

en Around the house   »   pa ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ – ਦੁਆਲੇ

17 [seventeen]

Around the house

Around the house

17 [ਸਤਾਰਾਂ]

17 [Satārāṁ]

ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ – ਦੁਆਲੇ

[ghara dē ālē – du'ālē]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Our house is here. ਇ- ਘਰ--ੇ-ਾ --। ਇ_ ਘ_ ਮੇ_ ਹੈ_ ਇ- ਘ- ਮ-ਰ- ਹ-। -------------- ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। 0
ih---ha-a -ērā hai. i__ g____ m___ h___ i-a g-a-a m-r- h-i- ------------------- iha ghara mērā hai.
The roof is on top. ਛ---ਉੱ-ਰ-ਹ-। ਛੱ_ ਉੱ__ ਹੈ_ ਛ-ਤ ਉ-ਪ- ਹ-। ------------ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। 0
C---a-------h--. C____ u____ h___ C-a-a u-a-a h-i- ---------------- Chata upara hai.
The basement is below. ਤ-ਿ--ਨ- -ੇਠਾ- -ੈ। ਤ___ ਹੇ_ ਹੈ_ ਤ-ਿ-ਾ-ਾ ਹ-ਠ-ਂ ਹ-। ----------------- ਤਹਿਖਾਨਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। 0
T-h-k---ā h--hā- h-i. T________ h_____ h___ T-h-k-ā-ā h-ṭ-ā- h-i- --------------------- Tahikhānā hēṭhāṁ hai.
There is a garden behind the house. ਬਗੀ-- -ਰ------ੱਛੇ ਹੈ। ਬ__ ਘ_ ਦੇ ਪਿੱ_ ਹੈ_ ਬ-ੀ-ਾ ਘ- ਦ- ਪ-ੱ-ੇ ਹ-। --------------------- ਬਗੀਚਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 0
B-gīcā g-ara -ē-pi--ē hai. B_____ g____ d_ p____ h___ B-g-c- g-a-a d- p-c-ē h-i- -------------------------- Bagīcā ghara dē pichē hai.
There is no street in front of the house. ਘਰ ਦ--ਸ-ਹ-ਣੇ-ਸੜਕ----- -ੈ। ਘ_ ਦੇ ਸਾ___ ਸ__ ਨ_ ਹੈ_ ਘ- ਦ- ਸ-ਹ-ਣ- ਸ-ਕ ਨ-ੀ- ਹ-। ------------------------- ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
G-ar- dē-sā-a--ṇē saṛ-ka--a-ī- ---. G____ d_ s_______ s_____ n____ h___ G-a-a d- s-h-m-ṇ- s-ṛ-k- n-h-ṁ h-i- ----------------------------------- Ghara dē sāhamaṇē saṛaka nahīṁ hai.
There are trees next to the house. ਘਰ-ਦੇ-ਕ---ਦ--ਖਤ-ਹ-। ਘ_ ਦੇ ਕੋ_ ਦ___ ਹੈ_ ਘ- ਦ- ਕ-ਲ ਦ-ੱ-ਤ ਹ-। ------------------- ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰੱਖਤ ਹੈ। 0
G-ar--d- k-la-------a-- h--. G____ d_ k___ d________ h___ G-a-a d- k-l- d-r-k-a-a h-i- ---------------------------- Ghara dē kōla darakhata hai.
My apartment is here. ਇਹ-ਮੇਰਾ ਨ-ਵ-ਸ ਹੈ। ਇ_ ਮੇ_ ਨਿ__ ਹੈ_ ਇ- ਮ-ਰ- ਨ-ਵ-ਸ ਹ-। ----------------- ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। 0
Iha-m-rā-n----- ---. I__ m___ n_____ h___ I-a m-r- n-v-s- h-i- -------------------- Iha mērā nivāsa hai.
The kitchen and bathroom are here. ਇ--- -ਸ-ਈਘਰ--ਤ- -ਸ਼ਨਾ-ਘਰ ਹੈ। ਇੱ_ ਰ____ ਅ_ ਇ_____ ਹੈ_ ਇ-ਥ- ਰ-ੋ-ਘ- ਅ-ੇ ਇ-ਨ-ਨ-ਰ ਹ-। --------------------------- ਇੱਥੇ ਰਸੋਈਘਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਹੈ। 0
I-hē-ra-ō--ghar- a-ē iśa--naghara---i. I___ r__________ a__ i___________ h___ I-h- r-s-'-g-a-a a-ē i-a-ā-a-h-r- h-i- -------------------------------------- Ithē rasō'īghara atē iśanānaghara hai.
The living room and bedroom are there. ਇ-ਥ- -----ਅ----ੌਣ-ਵ----ਕਮਰਾ---। ਇੱ_ ਬੈ__ ਅ_ ਸੌ_ ਵਾ_ ਕ__ ਹੈ_ ਇ-ਥ- ਬ-ਠ- ਅ-ੇ ਸ-ਣ ਵ-ਲ- ਕ-ਰ- ਹ-। ------------------------------- ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। 0
I-hē---i-haka---ē --u---vāl- -a-ar- hai. I___ b_______ a__ s____ v___ k_____ h___ I-h- b-i-h-k- a-ē s-u-a v-l- k-m-r- h-i- ---------------------------------------- Ithē baiṭhaka atē sauṇa vālā kamarā hai.
The front door is closed. ਘਰ -- -ਰ-ਾ---ਬ-ਦ-ਹੈ। ਘ_ ਦਾ ਦ___ ਬੰ_ ਹੈ_ ਘ- ਦ- ਦ-ਵ-ਜ਼- ਬ-ਦ ਹ-। -------------------- ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। 0
Ghar- -ā --rav-z- -a-a-h-i. G____ d_ d_______ b___ h___ G-a-a d- d-r-v-z- b-d- h-i- --------------------------- Ghara dā daravāzā bada hai.
But the windows are open. ਪਰ ਖਿੜਕੀ-----ਲ੍-ੀ-ਂ--ਨ। ਪ_ ਖਿ___ ਖੁ___ ਹ__ ਪ- ਖ-ੜ-ੀ-ਂ ਖ-ਲ-ਹ-ਆ- ਹ-। ----------------------- ਪਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 0
Par- -h---kī-ā- k-u-'-ī'ā- ha--. P___ k_________ k_________ h____ P-r- k-i-a-ī-ā- k-u-'-ī-ā- h-n-. -------------------------------- Para khiṛakī'āṁ khul'hī'āṁ hana.
It is hot today. ਅੱਜ -ਰਮ- --। ਅੱ_ ਗ__ ਹੈ_ ਅ-ਜ ਗ-ਮ- ਹ-। ------------ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ। 0
A-- ga-a---ha-. A__ g_____ h___ A-a g-r-m- h-i- --------------- Aja garamī hai.
We are going to the living room. ਅ--- -ੈਠ- -ਿ-ਚ -ਾ---ੇ--ਾ-। ਅ_ ਬੈ__ ਵਿੱ_ ਜਾ ਰ_ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਬ-ਠ- ਵ-ੱ- ਜ- ਰ-ੇ ਹ-ਂ- -------------------------- ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Asī--ba--hak----ca ----ahē h-ṁ. A___ b_______ v___ j_ r___ h___ A-ī- b-i-h-k- v-c- j- r-h- h-ṁ- ------------------------------- Asīṁ baiṭhaka vica jā rahē hāṁ.
There is a sofa and an armchair there. ਓਥੇ ਇ-- -ੋਫਾ--ਤ--ਇੱਕ ਕ-ਰ-ੀ ਹੈ। ਓ_ ਇੱ_ ਸੋ_ ਅ_ ਇੱ_ ਕੁ__ ਹੈ_ ਓ-ੇ ਇ-ਕ ਸ-ਫ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਕ-ਰ-ੀ ਹ-। ------------------------------ ਓਥੇ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। 0
Ōt-- i---s-ph- -tē --a --ras--hai. Ō___ i__ s____ a__ i__ k_____ h___ Ō-h- i-a s-p-ā a-ē i-a k-r-s- h-i- ---------------------------------- Ōthē ika sōphā atē ika kurasī hai.
Please, sit down! ਕਿ-ਪਾ---ਕੇ -ੈ-ੋ! ਕਿ__ ਕ__ ਬੈ__ ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਬ-ਠ-! ---------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ! 0
K-------a---ē b-iṭh-! K_____ k_____ b______ K-r-p- k-r-k- b-i-h-! --------------------- Kirapā karakē baiṭhō!
My computer is there. ਇੱਥੇ ਮ--ਾ-ਕੰ-ਿ--- ਹੈ। ਇੱ_ ਮੇ_ ਕੰ____ ਹੈ_ ਇ-ਥ- ਮ-ਰ- ਕ-ਪ-ਊ-ਰ ਹ-। --------------------- ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। 0
Ithē-m--- --p--ū---a--ai. I___ m___ k_________ h___ I-h- m-r- k-p-'-ṭ-r- h-i- ------------------------- Ithē mērā kapi'ūṭara hai.
My stereo is there. ਮੇਰਾ -ਟ--ੀਓ-ਇ-ਥ---ੈ। ਮੇ_ ਸ___ ਇੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਸ-ੀ-ੀ- ਇ-ਥ- ਹ-। -------------------- ਮੇਰਾ ਸਟੀਰੀਓ ਇੱਥੇ ਹੈ। 0
Mēr---a-īrī---i--ē-h--. M___ s_______ i___ h___ M-r- s-ṭ-r-'- i-h- h-i- ----------------------- Mērā saṭīrī'ō ithē hai.
The TV set is brand new. ਟ-ਲ---ਜ਼ਨ ਸੈੱਟ-ਇ------ਵਾ---ੈ। ਟੈ____ ਸੈੱ_ ਇੱ___ ਨ_ ਹੈ_ ਟ-ਲ-ਵ-ਜ਼- ਸ-ੱ- ਇ-ਕ-ਮ ਨ-ਾ- ਹ-। ---------------------------- ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾਂ ਹੈ। 0
Ṭa--īv-z-na-----a---a-a-a n--ā- h-i. Ṭ__________ s____ i______ n____ h___ Ṭ-i-ī-ī-a-a s-i-a i-a-a-a n-v-ṁ h-i- ------------------------------------ Ṭailīvīzana saiṭa ikadama navāṁ hai.

Words and vocabulary

Every language has its own vocabulary. This consists of a certain number of words. A word is an independent linguistic unit. Words always have a distinct meaning. This distinguishes them from sounds or syllables. The number of words is different in every language. English, for example, has many words. It's even known as the World Champion in the category of vocabulary. The English language supposedly has more than one million words today. The Oxford English Dictionary has more than 600,000 words in it. Chinese, Spanish and Russian have much fewer. The vocabulary of a language is also dependent on its history. English has been influenced by many other languages and cultures. As a result, the English vocabulary has increased considerably. But even today the English vocabulary continues to get larger. Experts estimate that 15 new words are added every day. These originate from new media more than anywhere else. Scientific terminology is not counted here. For chemical terminology alone contains thousands of words. Longer words are used less than shorter words in almost every language. And most speakers only use a few words. That is why we decide between active and passive vocabulary. Passive vocabulary contains words that we understand. But we use them seldom or not at all. Active vocabulary contains the words that we use on a regular basis. A few words suffice for simple conversations or texts. In English, you only need around 400 words and 40 verbs for that. So don't worry if your vocabulary is limited!
Did you know?
Hebrew is in the Afro-Asiatic language family. It is closely related to Arabic and Aramaic. Hebrew is the native language of 5 million people. Modern Hebrew is an artificially created language. It is based on long-extinct ancient Hebrew. The vocabulary and grammar were borrowed in part from other languages. In this way ancient Hebrew was deliberately converted into a modern standard language. This planned linguistic change is unique worldwide. The Hebrew semiotic system consists of a consonantal alphabet. That means that vowels are not written, as a rule. They do not have their own letters. Hebrew text is read from right to left. Its symbols go back to a 3000 year-old tradition. Whoever learns Hebrew learns a piece of cultural history at the same time. Give it a try!