адыгабзэ » эстоныбз   Урыгъозэн


41 [тiокiитiурэ зырэ]

Урыгъозэн

-

41 [nelikümmend üks]

Orienteerumine

41 [тIокIитIурэ зырэ]

Урыгъозэн

-

41 [nelikümmend üks]

Orienteerumine

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Турист агентствэр тыдэ щыI? Ku- a--- t----------?
Къалэм икарт сэщ пае шъуиIэна? Ka- t--- o---- m---- l----------?
Мы хьакIэщым унэ щыуубытын плъэкIыщта? Ka- s--- s--- h---------- r-----------?
   
Къэлэжъыр тыдэ щыI? Ku- a--- v-------?
Чылысыр тыдэ щыI? Ku- a--- k--------?
Музеир тыдэ щыI? Ku- a--- m------?
   
Почтэ маркэхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Ku-- s--- p-------- o---?
Къэгъагъэхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Ku-- s--- l---- o---?
Билетхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Ku-- s--- s------------ o---?
   
Къухьэ уцупIэр тыдэ щыI? Ku- a--- s----?
Бэдзэрыр тыдэ щыI? Ku- a--- t---?
Къэлэсэраир тыдэ щыI? Ku- a--- l---?
   
Экскурсиер сыдигъуа зырагъажьэрэр? Mi---- e---------- a----?
Экскурсиер сыдигъуа заухырэр? Mi---- e---------- l-----?
Экскурсием сыд фэдиз уахътэу текIуадэрэр? Ku- k--- e---------- k-----?
   
Сэ нэмыцыбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ma s-------- g----- k-- r----- s---- k----.
Сэ итальяныбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ma s-------- g----- k-- r----- i------ k----.
Сэ французыбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ma s-------- g----- k-- r----- p-------- k----.