адыгабзэ » эстоныбз   Кином


45 [тiокiитiурэ тфырэ]

Кином

-

45 [nelikümmend viis]

Kinos

45 [тIокIитIурэ тфырэ]

Кином

-

45 [nelikümmend viis]

Kinos

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Тэ кином тыкIомэ тшIоигъу. Me t-------- k----.
Непэ кино дэгъу къагъэлъагъорэр. Tä-- j------ h-- f---.
Фильмэр кIэ шъыпкъ. Se- f--- o- t------ u--.
   
Кассэр тыдэ щыI? Ku- o- k----?
ТIысыпIэ нэкIхэр джыри щыIа? Ka- o- v--- v--- k----?
Тхьапша чIэхьапкIэр? Ku- p---- m------- p------?
   
Къэгъэлъэгъоныр сыдигъуа зырагъажьэрэр? Mi---- s----- a----?
Фильмэр бэрэ макIуа? Ku- k--- f--- k-----?
Билетхэр къызыфэдгъэнэнхэ тлъэкIыщта? Ka- p------- s--- r-----------?
   
Сэ аужкIэ сыщысынэу сыфай. Ma s------ t--- i-----.
Сэ апэ дэдэ сыщысынэу сыфай. Ma s------ e-- i-----.
Сэ ыгузэгукIэ сыщысынэу сыфай. Ma s------ k----- i-----.
   
Фильмэм узыIэпещэ. Fi-- o-- p----.
Фильмэр зэщыгъоп. Fi-- e- o---- i---.
Ау фильмэр зытырашIыкIыгъэ тхылъыр нахь гъэшIэгъоныгъ. Ag- r----- o-- p---- k-- f---.
   
Музыкэр сыд фэдагъ? Ku---- m------ o--?
Актёрхэр сыд фэдагъэх? Ku---- n-------- o---?
ИнджылызыбзэкIэ субтитрэхэр къытыратхэщтыгъа? Ka- i-------------- s---------- o--?