адыгабзэ » эстоныбз   Банкым


60 [тiокiищ]

Банкым

-

+ 60 [kuuskümmend]

+ Pangas

60 [тIокIищ]

Банкым

-

60 [kuuskümmend]

Pangas

Click to see the text:   
адыгабзэeesti
Сэ счёт къызэIусхы сшIоигъу. Ma s------ k----- a----. +
Мары сипаспорт. Si-- o- m- p---. +
Сиадреси мары. Ja s--- o- m- a------. +
   
Сэ сисчёт ахъщэ изгъахьэ сшIоигъу. Ma s-------- o-- k------ r--- k----. +
Сэ сисчёт ахъщэ къисхы сшIоигъу. Ma s-------- o-- k------ r--- v----. +
Сэ сисчёт къыхэтхыкIыгъэхэр сштэжьынэу сыфай. Ma s-------- k--------------. +
   
Гъогу чекымкIэ ахъщэ къисхы сшIоигъу. Ma s-------- r---------- r----- v-------. +
УлэупкIэр тхьапш? Ku- k----- o- t----? +
Та чIыпIэм сыкIэтхэщт? Ku-- m- a--- k-------- p---? +
   
Германием ахъщэ къысфырагъэхьыкIынэу сежэ. Ma o---- p------------- S---------. +
Мары сисчёт иномер. Si-- o- m- k----------. +
Ахъщэр къэсыгъа? Ka- r--- o- s-------? +
   
Сэ ахъщэ зэблэсхъу сшIоигъу. Ma s------ s---- r--- v-------. +
Сэ Америкэ доллар сищыкIагъэр. Mu- o- v--- U-- d--------. +
Нахь макIэ зэрыт ахъщэхэр къысэт, хъущтмэ. Pa--- a---- m---- v-------- k------. +
   
Банкомат мыщ щыIа? Ka- s--- o- s----------------? +
Ахъщэ тхьапш къипхын узыфитыр? Ku- p---- r--- v--- v---- v----? +
Сыд фэдэ кредит картэх бгъэфедэмэ хъущтхэр? Mi------- k------------ s--- s--- k-------? +