Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i tejdukshëm
dera prej qelqi të tejdukshëm
transparente
a porta de vidro transparente
i shkëlqyer
një verë e shkëlqyer
excelente
um vinho excelente
pakuptimtare
një reagim i paqartë
inequívoco
uma reação inequívoca