Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
biologjik
perimet biologjike
有機の
有機の野菜
i djallëzor
një maskë e djallëzore
悪魔的
悪魔のようなマスク
i paligjshëm
kultivimi i paligjshëm i kanabisit
違法な
違法な麻の栽培