Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i largët
udhëtimi i largët
tāls
tālā ceļojuma
problematisht
sëmundja e lëkurës problematike
problēmatisks
problēmātiskā ādas slimība
i trazuar
shikuesit e trazuar
uztraukts
uztrauktie skatītāji