Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i korruptuar
një person i korruptuar
घूसखोर
घूसखोर व्यक्ति
i pakufishëm
shkretëtira e pakufishme
सीमाहीन
सीमाहीन वाळवंट
i mrekullueshëm
një pamje e mrekullueshme
अद्भुत
अद्भुत दृष्टिकोन