Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i vështirë
garat e vështira me biçikleta
anspruchsvoll
das anspruchsvolle Fahrradrennen
gjysmë
gjysma e mollës
halb
der halbe Apfel
i rinovueshëm
prodhimi i energjisë së rinovueshme
erneuerbar
erneuerbare Energieerzeugung