Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
anonim
personi anonim
anonymní
anonymní osoba
i ashpër
qeni i ashpër
kousavý
kousavý pes
i papërshtatshëm
një njeri i pa aftë me karrocë të invalidëve
neschopný
neschopný vozíčkář