Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
regional
patatet rajonale
régional
des pommes de terre régionales
i padëshiruar
myku i brumit të padëshiruar
répugnant
de la moisissure répugnante
shumë i lehtë
lojëra kompjuterike shumë të lehta
facile
des jeux d‘ordinateur faciles