Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
oval
tryeza ovale
овалан
овалан сто
virtual
monedha virtuale
виртуелан
виртуелни новац
i keq
instalimi i keq
лоше
лоше инсталације