Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
kinez
Muri Kinez
ჩინური
ჩინური კედელი
sozialistisch
makinë socialiste
სოციალისტური
სოციალისტური მანქანა
melankolike
një atmosferë melankolike
მელანქოლიური
მელანქოლიური გარემო