Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
islandez
kryeqyteti islandez
ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿಕ
ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿಕ ರಾಜಧಾನಿ
me kripë
arrat me kripë
ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ
ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೆಲಗಡಲೆ
bosh
ekran bosh
ಖಾಲಿ
ಖಾಲಿ ತಿರುವಾಣಿಕೆ