Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
përtej
Unë jetoj përtej urës.
utover
Jeg bor utover broen.
sa më shpejt të jetë e mundur
Fëmijët duhet të mësojnë një instrument muzikor sa më shpejt të jetë e mundur.
så tidlig som mulig
Barn bør lære et musikkinstrument så tidlig som mulig.
veten
Ajo mund të injektojë veten.
seg selv
Hun kan injisere seg selv.