Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
prandaj
Ai ishte kriminel dhe prandaj u dënua.
prin urmare
A fost criminal și, prin urmare, a fost pedepsit.
tani
Duhet të e telefonoj tani?
acum
Să-l sun acum?
ku
Ku shkon udhëtimi?
unde
Unde se îndreaptă călătoria?