Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
këtu
Këtu në ishull ndodhet një thesar.
ここで
この島には宝物が埋まっている。
diçka
Shoh diçka interesante!
何か
何か面白いものを見ています!
me siguri
Këtë herë do të kem me siguri fat në dashuri!
確かに
今回は確かに愛に恵まれるでしょう!