Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
nëse është e nevojshme
Në rast bore, duhet të montosh zinxhirët e borës nëse është e nevojshme.
w razie potrzeby
W przypadku śniegu trzeba założyć łańcuchy śniegowe w razie potrzeby.
gjysmë
Gotë është gjysmë bosh.
na pół
Szklanka jest na pół pusta.
mjaft
Ajo është mjaft e hollë.
dość
Ona jest dość szczupła.