పదబంధం పుస్తకం

te ఇష్టపడటం   »   hr nešto željeti

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

ఇష్టపడటం

70 [sedamdeset]

nešto željeti

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? Že---- l- p-----? Želite li pušiti? 0
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? Že---- l- p------? Želite li plesati? 0
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Že---- l- s- š-----? Želite li se šetati? 0
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే Že--- p-----. Želim pušiti. 0
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? Že--- l- c-------? Želiš li cigaretu? 0
ఆయనకి బత్తీ కావాలి On ž--- v----. On želi vatru. 0
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది Že--- n---- p---. Želim nešto piti. 0
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది Že--- n---- j----. Želim nešto jesti. 0
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది Že--- s- m--- o-------. Želim se malo odmoriti. 0
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది Že--- V-- n---- p-----. Želim Vas nešto pitati. 0
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది Že--- V-- n---- z-------. Želim Vas nešto zamoliti. 0
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది Že--- V-- n- n---- p------. Želim Vas na nešto pozvati. 0
మీకు ఏమి కావాలి? Št- ž------ m----? Šta želite, molim? 0
మీకు కాఫీ కావాలా? Že---- l- k---? Želite li kavu? 0
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? Il- ž----- r----- č--? Ili želite radije čaj? 0
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము Že---- s- v----- k---. Želimo se voziti kući. 0
మీకు టాక్సీ కావాలా? Že---- l- t----? Želite li taksi? 0
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు On- ž--- t-----------. Oni žele telefonirati. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -