Guide de conversation

fr A la gare   »   ti ኣብ መደበር ባቡር

33 [trente-trois]

A la gare

A la gare

33 [ሰላሳንሰለስተን]

33 [selasaniselesiteni]

ኣብ መደበር ባቡር

[abi medeberi baburi]

Choisissez comment vous souhaitez voir la traduction :   
Français Tigrigna Son Suite
Quand part le prochain train pour Berlin ? ና---ርሊ- ት-----ቡ---ሕጂ -ዓ--ኣ--? ናብ በርሊን ትኸይድ ባቡር ብሕጂ ምዓስ ኣላ ? ና- በ-ሊ- ት-ይ- ባ-ር ብ-ጂ ም-ስ ኣ- ? ----------------------------- ናብ በርሊን ትኸይድ ባቡር ብሕጂ ምዓስ ኣላ ? 0
n--- -e-i-ī-i t--̱e-idi-b--u-i-----i-ī-mi‘-s- -l- ? nabi berilīni tih-eyidi baburi bih-ijī mi‘asi ala ? n-b- b-r-l-n- t-h-e-i-i b-b-r- b-h-i-ī m-‘-s- a-a ? --------------------------------------------------- nabi berilīni tiẖeyidi baburi biḥijī mi‘asi ala ?
Quand part le prochain train pour Paris ? ና--ፓሪ---ኸይድ ባቡ----ጂ -ዓ- -ላ-? ናብ ፓሪስ ትኸይድ ባቡር ብሕጂ ምዓስ ኣላ ? ና- ፓ-ስ ት-ይ- ባ-ር ብ-ጂ ም-ስ ኣ- ? ---------------------------- ናብ ፓሪስ ትኸይድ ባቡር ብሕጂ ምዓስ ኣላ ? 0
na----arīsi---h----d- -ab-ri-bi---jī-mi‘as- --- ? nabi parīsi tih-eyidi baburi bih-ijī mi‘asi ala ? n-b- p-r-s- t-h-e-i-i b-b-r- b-h-i-ī m-‘-s- a-a ? ------------------------------------------------- nabi parīsi tiẖeyidi baburi biḥijī mi‘asi ala ?
Quand part le prochain train pour Londres ? ናብ -ንደ- --ይ--ባቡ--ብሕ---ዓ--ኣላ ? ናብ ለንደን ትኸይድ ባቡር ብሕጂ ምዓስ ኣላ ? ና- ለ-ደ- ት-ይ- ባ-ር ብ-ጂ ም-ስ ኣ- ? ----------------------------- ናብ ለንደን ትኸይድ ባቡር ብሕጂ ምዓስ ኣላ ? 0
na-i le---e---tiẖ--i-- ba-u-i biḥi-ī --‘-s- -la-? nabi lenideni tih-eyidi baburi bih-ijī mi‘asi ala ? n-b- l-n-d-n- t-h-e-i-i b-b-r- b-h-i-ī m-‘-s- a-a ? --------------------------------------------------- nabi lenideni tiẖeyidi baburi biḥijī mi‘asi ala ?
A quelle heure part le train pour Varsovie ? ባቡ-----ዋ------ት-ክ-ደይ--ያ ት-ይ-? ባቡር ናብ ዋርሻው ስዓት ክንደይ ኢያ ትኸይድ? ባ-ር ና- ዋ-ሻ- ስ-ት ክ-ደ- ኢ- ት-ይ-? ----------------------------- ባቡር ናብ ዋርሻው ስዓት ክንደይ ኢያ ትኸይድ? 0
babur- na-i ---i--a---si‘a-i --n-d------- t--̱-----? baburi nabi warishawi si‘ati kinideyi īya tih-eyidi? b-b-r- n-b- w-r-s-a-i s-‘-t- k-n-d-y- ī-a t-h-e-i-i- ---------------------------------------------------- baburi nabi warishawi si‘ati kinideyi īya tiẖeyidi?
A quelle heure part le train pour Stockholm ? ባቡ- ና-----ሆል---ዓ- ክንደይ -ያ -ኸይ-? ባቡር ናብ ስቶክሆልም ስዓት ክንደይ ኢያ ትኸይድ? ባ-ር ና- ስ-ክ-ል- ስ-ት ክ-ደ- ኢ- ት-ይ-? ------------------------------- ባቡር ናብ ስቶክሆልም ስዓት ክንደይ ኢያ ትኸይድ? 0
b-buri --bi-s-t--i----m- s----i---n-d--i īya---ẖ--id-? baburi nabi sitokiholimi si‘ati kinideyi īya tih-eyidi? b-b-r- n-b- s-t-k-h-l-m- s-‘-t- k-n-d-y- ī-a t-h-e-i-i- ------------------------------------------------------- baburi nabi sitokiholimi si‘ati kinideyi īya tiẖeyidi?
A quelle heure part le train pour Budapest ? ባ-ር -ብ ቡዳ--ት-----ክን---ኢያ ትኸ--? ባቡር ናብ ቡዳፐስት ስዓት ክንደይ ኢያ ትኸይድ? ባ-ር ና- ቡ-ፐ-ት ስ-ት ክ-ደ- ኢ- ት-ይ-? ------------------------------ ባቡር ናብ ቡዳፐስት ስዓት ክንደይ ኢያ ትኸይድ? 0
b-b-r--n-bi-bu--p-s----s-‘-t- kin----- -y----h-e-i-i? baburi nabi budapesiti si‘ati kinideyi īya tih-eyidi? b-b-r- n-b- b-d-p-s-t- s-‘-t- k-n-d-y- ī-a t-h-e-i-i- ----------------------------------------------------- baburi nabi budapesiti si‘ati kinideyi īya tiẖeyidi?
Je voudrais un billet pour Madrid. ኣነ-ቲከት ባቡ- ና- --ሪድ ደል- ። ኣነ ቲከት ባቡር ናብ ማድሪድ ደልየ ። ኣ- ቲ-ት ባ-ር ና- ማ-ሪ- ደ-የ ። ------------------------ ኣነ ቲከት ባቡር ናብ ማድሪድ ደልየ ። 0
a-e-t-ket----b-ri n--i--a-irīdi-del--- ። ane tīketi baburi nabi madirīdi deliye ። a-e t-k-t- b-b-r- n-b- m-d-r-d- d-l-y- ። ---------------------------------------- ane tīketi baburi nabi madirīdi deliye ።
Je voudrais un billet pour Prague. ኣ---ከት ባቡር--ብ--ራ--ደ-የ-። ኣነ ቲከት ባቡር ናብ ፕራግ ደልየ ። ኣ- ቲ-ት ባ-ር ና- ፕ-ግ ደ-የ ። ----------------------- ኣነ ቲከት ባቡር ናብ ፕራግ ደልየ ። 0
a-e tī-eti----u-----b-----agi-----y--። ane tīketi baburi nabi piragi deliye ። a-e t-k-t- b-b-r- n-b- p-r-g- d-l-y- ። -------------------------------------- ane tīketi baburi nabi piragi deliye ።
Je voudrais un billet pour Berne. ኣነ --- --ር--- በርን-እየ ደልየ። ኣነ ቲከት ባቡር ናብ በርን እየ ደልየ። ኣ- ቲ-ት ባ-ር ና- በ-ን እ- ደ-የ- ------------------------- ኣነ ቲከት ባቡር ናብ በርን እየ ደልየ። 0
a-e-t----i -abu-i--ab--b---n--iye deli-e። ane tīketi baburi nabi berini iye deliye። a-e t-k-t- b-b-r- n-b- b-r-n- i-e d-l-y-። ----------------------------------------- ane tīketi baburi nabi berini iye deliye።
Quand est-ce que le train arrive à Vienne ? እታ-ባቡር --ስ--ያ-ኣ---የና-ትኣ-? እታ ባቡር መዓስ ኢያ ኣብ ቪየና ትኣት? እ- ባ-ር መ-ስ ኢ- ኣ- ቪ-ና ት-ት- ------------------------- እታ ባቡር መዓስ ኢያ ኣብ ቪየና ትኣት? 0
i-- b-buri--e‘a-i-īya--bi-v-y-na--i--ti? ita baburi me‘asi īya abi vīyena ti’ati? i-a b-b-r- m-‘-s- ī-a a-i v-y-n- t-’-t-? ---------------------------------------- ita baburi me‘asi īya abi vīyena ti’ati?
Quand est-ce que le train arrive à Moscou ? እቲ-ባ-ር --ስ--- -----ካው -ኣ-? እቲ ባቡር መዓስ ኢያ ኣብ ሞስካው ትኣቱ? እ- ባ-ር መ-ስ ኢ- ኣ- ሞ-ካ- ት-ቱ- -------------------------- እቲ ባቡር መዓስ ኢያ ኣብ ሞስካው ትኣቱ? 0
i-ī--a-uri--e‘--i īya--bi --sikawi ----tu? itī baburi me‘asi īya abi mosikawi ti’atu? i-ī b-b-r- m-‘-s- ī-a a-i m-s-k-w- t-’-t-? ------------------------------------------ itī baburi me‘asi īya abi mosikawi ti’atu?
Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam ? እ--ባ---መዓ- -- -ብ-ኣምስተር----ኣቱ? እቲ ባቡር መዓስ ኢያ ኣብ ኣምስተርዳም ትኣቱ? እ- ባ-ር መ-ስ ኢ- ኣ- ኣ-ስ-ር-ም ት-ቱ- ----------------------------- እቲ ባቡር መዓስ ኢያ ኣብ ኣምስተርዳም ትኣቱ? 0
i-ī ba-u-i-m-‘-s- -ya a-i-ami-----i-a-i-ti’at-? itī baburi me‘asi īya abi amisiteridami ti’atu? i-ī b-b-r- m-‘-s- ī-a a-i a-i-i-e-i-a-i t-’-t-? ----------------------------------------------- itī baburi me‘asi īya abi amisiteridami ti’atu?
Est-ce que je dois changer de train ? መ---- -ቕ-ር--ለ- ዶ? መጋዓዝያ ክቕይር ኣለኒ ዶ? መ-ዓ-ያ ክ-ይ- ኣ-ኒ ዶ- ----------------- መጋዓዝያ ክቕይር ኣለኒ ዶ? 0
me-----i-a-kik-’i-ir---lenī -o? mega‘aziya kik-’iyiri alenī do? m-g-‘-z-y- k-k-’-y-r- a-e-ī d-? ------------------------------- mega‘aziya kiḵ’iyiri alenī do?
De quel quai part le train ? እታ ባቡር ካበየ-ይ --መ--ኢዩ ት-ገ-? እታ ባቡር ካበየናይ መስመር ኢዩ ትብገስ? እ- ባ-ር ካ-የ-ይ መ-መ- ኢ- ት-ገ-? -------------------------- እታ ባቡር ካበየናይ መስመር ኢዩ ትብገስ? 0
it---ab--- ---ey-na----es-m--i---u --bige-i? ita baburi kabeyenayi mesimeri īyu tibigesi? i-a b-b-r- k-b-y-n-y- m-s-m-r- ī-u t-b-g-s-? -------------------------------------------- ita baburi kabeyenayi mesimeri īyu tibigesi?
Y a-t-il un wagon-lit dans le train ? ኣብ- ባ-- -ደ-ሲ ክ----ሎ--? ኣብቲ ባቡር መደቀሲ ክፍሊ ኣሎ ዶ? ኣ-ቲ ባ-ር መ-ቀ- ክ-ሊ ኣ- ዶ- ---------------------- ኣብቲ ባቡር መደቀሲ ክፍሊ ኣሎ ዶ? 0
abitī babu-i--e-e--es- -ifil--al- -o? abitī baburi medek’esī kifilī alo do? a-i-ī b-b-r- m-d-k-e-ī k-f-l- a-o d-? ------------------------------------- abitī baburi medek’esī kifilī alo do?
Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. ኣ- ናብ ብ--ል -----ራይ---የ። ኣነ ናብ ብሩሰል መኸዲ ጥራይ ደልየ። ኣ- ና- ብ-ሰ- መ-ዲ ጥ-ይ ደ-የ- ----------------------- ኣነ ናብ ብሩሰል መኸዲ ጥራይ ደልየ። 0
a-e na-i-birus--i-m-------t-----i--el--e። ane nabi biruseli meh-edī t’irayi deliye። a-e n-b- b-r-s-l- m-h-e-ī t-i-a-i d-l-y-። ----------------------------------------- ane nabi biruseli meẖedī t’irayi deliye።
Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. ኣ--ና-----ሃገን መ-ለ- ትኬት ጥ-ይ እ--ዝ-ሊ። ኣነ ናብ ኮፐንሃገን መምለሲ ትኬት ጥራይ እየ ዝደሊ። ኣ- ና- ኮ-ን-ገ- መ-ለ- ት-ት ጥ-ይ እ- ዝ-ሊ- --------------------------------- ኣነ ናብ ኮፐንሃገን መምለሲ ትኬት ጥራይ እየ ዝደሊ። 0
an---a-i --pe-ih-g-----emilesī--ikē-i---ir-yi-iye zide-ī። ane nabi kopenihageni memilesī tikēti t’irayi iye zidelī። a-e n-b- k-p-n-h-g-n- m-m-l-s- t-k-t- t-i-a-i i-e z-d-l-። --------------------------------------------------------- ane nabi kopenihageni memilesī tikēti t’irayi iye zidelī።
Combien coûte une place en wagon-lit ? ሓ- -ታ-ኣብ---ቀሲ -ክፍሊ-ክ-ደይ-ዋግኡ? ሓደ ቦታ ኣብ መደቀሲ -ክፍሊ ክንደይ ዋግኡ? ሓ- ቦ- ኣ- መ-ቀ- --ፍ- ክ-ደ- ዋ-ኡ- ---------------------------- ሓደ ቦታ ኣብ መደቀሲ -ክፍሊ ክንደይ ዋግኡ? 0
ḥ--e b--a--b--m-de-’--- -kifi-ī---n--eyi-wa-i’u? h-ade bota abi medek’esī -kifilī kinideyi wagi’u? h-a-e b-t- a-i m-d-k-e-ī --i-i-ī k-n-d-y- w-g-’-? ------------------------------------------------- ḥade bota abi medek’esī -kifilī kinideyi wagi’u?

L'évolution des langues

Le monde dans lequel nous vivons change chaque jour. C'est pourquoi notre langue ne peut pas stagner. Elle continue de se développer avec nous, elle est donc dynamique. Cette évolution peut toucher tous les domaines d'une langue. C'est-à-dire qu'elle peut concerner différents aspects. L'évolution phonologique concerne le système phonétique d'une langue. Pour l'évolution sémantique, c'est la signification des mots qui change. L'évolution lexicale comporte les changements du vocabulaire. L'évolution grammaticale modifie les structures grammaticales. Les raisons de l'évolution d'une langue sont multiples. Les raisons sont souvent d'ordre économique. Lorsqu'on parle ou on écrit, on veut gagner du temps ou s'épargner de la peine. C'est pourquoi on simplifie sa langue. Les innovations peuvent, elles aussi, favoriser l'évolution de la langue. C'est le cas, par exemple, lorsque de nouvelles choses sont inventées. Ces choses ont besoin d'un nom, donc de nouveaux mots apparaissent. La plupart du temps, l'évolution d'une langue n'est pas prévue. Elle est un processus naturel et a souvent lieu automatiquement. Mais lorsqu'on parle, on peut aussi varier la langue de façon tout à fait consciente. C'est le cas lorsqu'on vise un effet précis. L'influence des langues étrangères favorise elle aussi l'évolution d'une langue. C'est particulièrement visible à l'ère de la mondialisation. C'est avant tout la langue anglaise qui influence les autres langues. On trouve aujourd'hui des mots anglais dans presque toutes les langues. Ces mots s'appellent des anglicismes. Depuis l'Antiquité, l'évolution des langues est crainte ou critiquée. Pourtant l'évolution des langues est un signe positif. Car elle prouve que notre langue est vivante, tout comme nous !
Le saviez-vous ?
Le persan fait partie des langues iraniennes. On le parle surtout en Iran, en Afghanistan et au Tadjikistan. Mais c'est aussi une langue importante dans d'autres pays. C'est le cas en Ouzbékistan, au Turkménistan, au Bahreïn et en Inde. Le persan est la langue maternelle de 70 millions de personnes environ. S'y ajoutent 50 millions de locuteurs qui le maîtrisent comme langue seconde. Selon la région, on utilise différents dialectes. En Iran, c'est le dialecte tehéranais qui est considéré comme la langue standard orale. Parallèlement, il faut apprendre aussi la langue écrite considérée comme la langue officielle. Le système d'écriture du persan est une variante de l'alphabet arabe. Le persan ne comporte pas d'articles. Il ne possède pas non plus de genres grammaticaux. Autrefois, le persan était la langue véhiculaire la plus importante de l'Orient. Lorsqu'on apprend le persan, on découvre très vite une culture fascinante. Et la littérature persane compte parmi les littératures les plus importantes du monde...