Guide de conversation

fr Passé des modaux 1   »   ti ሕሉፍ ናይ ሓገዝቲ ግስታት 1

87 [quatre-vingt-sept]

Passé des modaux 1

Passé des modaux 1

87 [ሰማንያንሸውዓተን]

87 [semaniyanishewi‘ateni]

ሕሉፍ ናይ ሓገዝቲ ግስታት 1

[ḥilufi nayi ḥagezitī gisitati 1]

Choisissez comment vous souhaitez voir la traduction :   
Français Tigrigna Son Suite
Nous devions arroser les fleurs. ግ-- ነ-ን ዕንባ--ት--ይ-ክ-ህበ-----። ግድን ነተን ዕንባባታት ማይ ክንህበን ኔሪና። ግ-ን ነ-ን ዕ-ባ-ታ- ማ- ክ-ህ-ን ኔ-ና- ---------------------------- ግድን ነተን ዕንባባታት ማይ ክንህበን ኔሪና። 0
g-di---ne-e-- -i--b-b-t-t--ma-i-k--ih--eni----īna። gidini neteni ‘inibabatati mayi kinihibeni nērīna። g-d-n- n-t-n- ‘-n-b-b-t-t- m-y- k-n-h-b-n- n-r-n-። -------------------------------------------------- gidini neteni ‘inibabatati mayi kinihibeni nērīna።
Nous devions ranger l’appartement. ግድ--ነ- ክፍ-፣-ፓር--ንት-ከንሰር- --ለዓ--ዕ-ኔሪ-። ግድን ነቲ ክፍሊ፣ኣፓርትመንት ከንሰርዖ ከነለዓዕልዕ ኔሪና። ግ-ን ነ- ክ-ሊ-ኣ-ር-መ-ት ከ-ሰ-ዖ ከ-ለ-ዕ-ዕ ኔ-ና- ------------------------------------- ግድን ነቲ ክፍሊ፣ኣፓርትመንት ከንሰርዖ ከነለዓዕልዕ ኔሪና። 0
gidi-- -e-ī k-f-l-----ri----ni-i -en--e-i‘- ------‘a‘il--i n--īna። gidini netī kifilī፣aparitimeniti keniseri‘o kenele‘a‘ili‘i nērīna። g-d-n- n-t- k-f-l-፣-p-r-t-m-n-t- k-n-s-r-‘- k-n-l-‘-‘-l-‘- n-r-n-። ------------------------------------------------------------------ gidini netī kifilī፣aparitimeniti keniseri‘o kenele‘a‘ili‘i nērīna።
Nous devions laver la vaisselle. እቲ -ቑሑ(-ር--- --ካ- ---)---ሓጽ--ኔሪና። እቲ ኣቑሑ(ፋርከተ፣ ማንካ፣ ወዘተ) ክንሓጽቦ ኔሪና። እ- ኣ-ሑ-ፋ-ከ-፣ ማ-ካ- ወ-ተ- ክ-ሓ-ቦ ኔ-ና- --------------------------------- እቲ ኣቑሑ(ፋርከተ፣ ማንካ፣ ወዘተ) ክንሓጽቦ ኔሪና። 0
i-ī----’-ḥ---a--k-te---a-ik-- we--t-)-kin--̣a------ n--ī-a። itī ak-’uh-u(farikete፣ manika፣ wezete) kinih-ats’ibo nērīna። i-ī a-̱-u-̣-(-a-i-e-e- m-n-k-፣ w-z-t-) k-n-h-a-s-i-o n-r-n-። ------------------------------------------------------------ itī aḵ’uḥu(farikete፣ manika፣ wezete) kiniḥats’ibo nērīna።
Vous deviez payer la facture ? ግ-ን ዲዩ-እቲ ጸብጻብ ክት---- ኔ--ም ? ግድን ዲዩ እቲ ጸብጻብ ክትከፍሉዎ ኔሩኩም ? ግ-ን ዲ- እ- ጸ-ጻ- ክ-ከ-ሉ- ኔ-ኩ- ? ---------------------------- ግድን ዲዩ እቲ ጸብጻብ ክትከፍሉዎ ኔሩኩም ? 0
gid-n- d--- --ī---’e-it---b- --t-ke-il-wo -ē-uk-mi ? gidini dīyu itī ts’ebits’abi kitikefiluwo nērukumi ? g-d-n- d-y- i-ī t-’-b-t-’-b- k-t-k-f-l-w- n-r-k-m- ? ---------------------------------------------------- gidini dīyu itī ts’ebits’abi kitikefiluwo nērukumi ?
Vous deviez payer l’entrée ? ግ-ን--ዩ-መ-ተ--ክ-ከ-ሉ- -ሩ-ም-? ግድን ዲዩ መእተዊ ክትከፍሉዎ ኔሩኩም ? ግ-ን ዲ- መ-ተ- ክ-ከ-ሉ- ኔ-ኩ- ? ------------------------- ግድን ዲዩ መእተዊ ክትከፍሉዎ ኔሩኩም ? 0
g-d-ni-d-yu m-’i---ī--i---e----wo----u-u-i ? gidini dīyu me’itewī kitikefiluwo nērukumi ? g-d-n- d-y- m-’-t-w- k-t-k-f-l-w- n-r-k-m- ? -------------------------------------------- gidini dīyu me’itewī kitikefiluwo nērukumi ?
Vous deviez payer l’amende ? ግ-ን -ዩ -ቕ--- ---ፍ---ኔ-ኩም ? ግድን ዲዩ መቕጻዕቲ ክትከፍሉዎ ኔሩኩም ? ግ-ን ዲ- መ-ጻ-ቲ ክ-ከ-ሉ- ኔ-ኩ- ? -------------------------- ግድን ዲዩ መቕጻዕቲ ክትከፍሉዎ ኔሩኩም ? 0
g--ini-d----m-k-’it---‘-tī--i-i-efi-u-o -ēr----i-? gidini dīyu mek-’its’a‘itī kitikefiluwo nērukumi ? g-d-n- d-y- m-k-’-t-’-‘-t- k-t-k-f-l-w- n-r-k-m- ? -------------------------------------------------- gidini dīyu meḵ’its’a‘itī kitikefiluwo nērukumi ?
Qui devait dire adieu ? መ--- ግ-----ናበ----ዎ ? መን ዩ ግድን ክሰናበት ኔሩዎ ? መ- ዩ ግ-ን ክ-ና-ት ኔ-ዎ ? -------------------- መን ዩ ግድን ክሰናበት ኔሩዎ ? 0
me-i y----d--i-kis-nab--- -ē--wo-? meni yu gidini kisenabeti nēruwo ? m-n- y- g-d-n- k-s-n-b-t- n-r-w- ? ---------------------------------- meni yu gidini kisenabeti nēruwo ?
Qui devait aller à la maison de bonne heure ? መ- ---ኣ-ዲ------ክኸ----ሩ-? መን ድዩ ኣቐዲሙ ንገዛ ክኸይድ ኔሩዎ? መ- ድ- ኣ-ዲ- ን-ዛ ክ-ይ- ኔ-ዎ- ------------------------ መን ድዩ ኣቐዲሙ ንገዛ ክኸይድ ኔሩዎ? 0
m--- --yu a---ed----n---z--kih-e--di n-ru--? meni diyu ak-’edīmu nigeza kih-eyidi nēruwo? m-n- d-y- a-̱-e-ī-u n-g-z- k-h-e-i-i n-r-w-? -------------------------------------------- meni diyu aḵ’edīmu nigeza kiẖeyidi nēruwo?
Qui devait prendre le train ? መን -ድን ድዩ--ባቡር-ክ-ስድ----? መን ግድን ድዩ ንባቡር ክወስድ ኔሩዎ? መ- ግ-ን ድ- ን-ቡ- ክ-ስ- ኔ-ዎ- ------------------------ መን ግድን ድዩ ንባቡር ክወስድ ኔሩዎ? 0
men- gi-i---di-u n-ba-uri--i-es-di-nē-uw-? meni gidini diyu nibaburi kiwesidi nēruwo? m-n- g-d-n- d-y- n-b-b-r- k-w-s-d- n-r-w-? ------------------------------------------ meni gidini diyu nibaburi kiwesidi nēruwo?
Nous ne voulions pas rester longtemps. ነዊ- ክን--ሕ-ኣ-ደ-ና- ኔ-ና። ነዊሕ ክንጸንሕ ኣይደለናን ኔርና። ነ-ሕ ክ-ጸ-ሕ ኣ-ደ-ና- ኔ-ና- --------------------- ነዊሕ ክንጸንሕ ኣይደለናን ኔርና። 0
n-----i -init-’---ḥ--ayi-el--a-- nē-in-። newīh-i kinits’enih-i ayidelenani nērina። n-w-h-i k-n-t-’-n-h-i a-i-e-e-a-i n-r-n-። ----------------------------------------- newīḥi kinits’eniḥi ayidelenani nērina።
Nous ne voulions rien boire. ዝኾ--ክንሰ--ኣ-ደ-ና---ር-። ዝኾነ ክንሰቲ ኣይደለናን ኔርና። ዝ-ነ ክ-ሰ- ኣ-ደ-ና- ኔ-ና- -------------------- ዝኾነ ክንሰቲ ኣይደለናን ኔርና። 0
z----n- kin--e-ī a---elenan--nē-ina። zih-one kinisetī ayidelenani nērina። z-h-o-e k-n-s-t- a-i-e-e-a-i n-r-n-። ------------------------------------ ziẖone kinisetī ayidelenani nērina።
Nous ne voulions pas déranger. ክን--ሽ --ደ----ኔርና። ክንርብሽ ኣይደለናን ኔርና። ክ-ር-ሽ ኣ-ደ-ና- ኔ-ና- ----------------- ክንርብሽ ኣይደለናን ኔርና። 0
k-nir--i-hi-ay--el-na-i nē--n-። kiniribishi ayidelenani nērina። k-n-r-b-s-i a-i-e-e-a-i n-r-n-። ------------------------------- kiniribishi ayidelenani nērina።
Je voulais juste téléphoner. ክ--- --የ-ኔረ። ክደውል ደልየ ኔረ። ክ-ው- ደ-የ ኔ-። ------------ ክደውል ደልየ ኔረ። 0
k----i-i-de--ye -ēr-። kidewili deliye nēre። k-d-w-l- d-l-y- n-r-። --------------------- kidewili deliye nēre።
Je voulais commander un taxi. ታ-ሲ--ጠ---ደ----ረ። ታክሲ ክጠልብ ደልየ ኔረ። ታ-ሲ ክ-ል- ደ-የ ኔ-። ---------------- ታክሲ ክጠልብ ደልየ ኔረ። 0
t-k--ī--i-’e--bi d---y---ē--። takisī kit’elibi deliye nēre። t-k-s- k-t-e-i-i d-l-y- n-r-። ----------------------------- takisī kit’elibi deliye nēre።
En fait, je voulais rentrer à la maison. ንገ- -- ክኸይ---ል--ኔረ። ንገዛ እኮ ክኸይድ ደልየ ኔረ። ን-ዛ እ- ክ-ይ- ደ-የ ኔ-። ------------------- ንገዛ እኮ ክኸይድ ደልየ ኔረ። 0
ni-e-a -ko-kiẖey-di de-i------e። nigeza iko kih-eyidi deliye nēre። n-g-z- i-o k-h-e-i-i d-l-y- n-r-። --------------------------------- nigeza iko kiẖeyidi deliye nēre።
Je pensais que tu voulais appeler ta femme. ሰበ-ትኻ ክት-ውል- -ደለ---ሲሉኒ-። ሰበይትኻ ክትድውልላ ዝደለኻ መሲሉኒ ። ሰ-ይ-ኻ ክ-ድ-ል- ዝ-ለ- መ-ሉ- ። ------------------------ ሰበይትኻ ክትድውልላ ዝደለኻ መሲሉኒ ። 0
sebe-it--̱---it----il--a -i-e--h------ī--n- ። sebeyitih-a kitidiwilila zideleh-a mesīlunī ። s-b-y-t-h-a k-t-d-w-l-l- z-d-l-h-a m-s-l-n- ። --------------------------------------------- sebeyitiẖa kitidiwilila zideleẖa mesīlunī ።
Je pensais que tu voulais appeler les renseignements. ን-ፍሊ -ሓበሬ--ኣብ -ለ-ን)-ክ--ውለሎም-ዝደ-- መ--- -ይ-። ንክፍሊ -ሓበሬታ(ኣብ ተለፎን) ክትድውለሎም ዝደልኻ መሲሉኒ ነይሩ። ን-ፍ- --በ-ታ-ኣ- ተ-ፎ-) ክ-ድ-ለ-ም ዝ-ል- መ-ሉ- ነ-ሩ- ------------------------------------------ ንክፍሊ -ሓበሬታ(ኣብ ተለፎን) ክትድውለሎም ዝደልኻ መሲሉኒ ነይሩ። 0
nik-f--ī ---ab-r-ta(-bi te-e-oni- --t--i--l-lom--zi---iẖ---e---unī n-----። nikifilī -h-aberēta(abi telefoni) kitidiwilelomi zidelih-a mesīlunī neyiru። n-k-f-l- --̣-b-r-t-(-b- t-l-f-n-) k-t-d-w-l-l-m- z-d-l-h-a m-s-l-n- n-y-r-። --------------------------------------------------------------------------- nikifilī -ḥaberēta(abi telefoni) kitidiwilelomi zideliẖa mesīlunī neyiru።
Je pensais que tu voulais commander une pizza. ፒ--ክ-ጠል- ---- -ሲ-- ---። ፒሳ ክትጠልብ ዝደልኻ መሲሉኒ ነይሩ። ፒ- ክ-ጠ-ብ ዝ-ል- መ-ሉ- ነ-ሩ- ----------------------- ፒሳ ክትጠልብ ዝደልኻ መሲሉኒ ነይሩ። 0
p--a --t--’el-b--zid-li-----e---u-- n-y--u። pīsa kitit’elibi zidelih-a mesīlunī neyiru። p-s- k-t-t-e-i-i z-d-l-h-a m-s-l-n- n-y-r-። ------------------------------------------- pīsa kitit’elibi zideliẖa mesīlunī neyiru።

Grandes lettres, grands sentiments

Beaucoup d'images sont montrées dans la publicité. Les images éveillent en nous un intérêt particulier. Nous les regardons plus longtemps et plus intensément que les lettres. Nous nous souvenons donc mieux de la publicité dans laquelle apparaissent des images. Les images provoquent aussi de fortes réactions émotionnelles. Les images sont très vite reconnues par le cerveau. Il sait tout de suite ce qu'il y a à voir sur l'image. Les lettres fonctionnent différemment des images. Elles sont des signes abstraits. C'est pourquoi notre cerveau réagit plus lentement aux lettres. Il doit d'abord comprendre la signification du mot. On pourrait dire que les signes doivent être traduits par le cerveau du langage. Mais on peut aussi provoquer des émotions avec des lettres. Pour cela, il suffit d'imprimer le texte en très grand. Des études montrent que les grandes lettres produisent également un grand effet. Les grandes lettres ne sont pas seulement plus visibles que les petites lettres. Elles provoquent aussi une réaction émotionnelle plus forte. Cela vaut pour les sentiments négatifs comme pour les sentiments positifs. La taille des choses a toujours été importante pour les hommes. Lors d'un danger, l'homme doit réagir rapidement. Et lorsqu'une chose est grande, elle est souvent déjà très proche ! Il est donc compréhensible que de grandes images provoquent des réactions fortes. Ce qui est moins clair, c'est la raison pour laquelle nous réagissons aussi face à de grandes lettres. En fait, les lettres ne sont pas un signal pour le cerveau. Il manifeste tout de même une activité plus forte lorsqu'il voit des grandes lettres. Pour les scientifiques, ce résultat est très intéressant. Il montre à quel point les lettres sont devenues importantes pour nous. Notre cerveau a appris d'une manière ou d'une autre à réagir à l'écriture…