Frasario

it A casa   »   te ఇంటి చుట్టూ

17 [diciassette]

A casa

A casa

17 [పదిహేడు]

17 [Padihēḍu]

ఇంటి చుట్టూ

[Iṇṭi cuṭṭū]

Scegli come vuoi vedere la traduzione:   
Italiano Telugu Suono di più
Ecco la nostra casa. మా-ఇల-ల------డ ---ి మ- ఇల-ల- ఇక-కడ ఉ-ద- మ- ఇ-్-ు ఇ-్-డ ఉ-ద- ------------------- మా ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది 0
M- ---u i-k-ḍa--ndi Mā illu ikkaḍa undi M- i-l- i-k-ḍ- u-d- ------------------- Mā illu ikkaḍa undi
Sopra c’è il tetto. కప్-ు-పైన ఉం-ి కప-ప- ప-న ఉ-ద- క-్-ు ప-న ఉ-ద- -------------- కప్పు పైన ఉంది 0
Ka-p--pa--a ---i Kappu paina undi K-p-u p-i-a u-d- ---------------- Kappu paina undi
Sotto c’è la cantina. అ--గు-మ--ట-ు-కిం- ఉ-ది అడ-గ- మట-టమ- క--ద ఉ-ద- అ-ు-ు మ-్-మ- క-ం- ఉ-ద- ---------------------- అడుగు మట్టము కింద ఉంది 0
A-ug- m-ṭ---- kin-a -n-i Aḍugu maṭṭamu kinda undi A-u-u m-ṭ-a-u k-n-a u-d- ------------------------ Aḍugu maṭṭamu kinda undi
Dietro la casa c’è un giardino. ఇం-ి--ెన---ఒక తోట ఉంది ఇ-ట- వ-న-క ఒక త-ట ఉ-ద- ఇ-ట- వ-న-క ఒ- త-ట ఉ-ద- ---------------------- ఇంటి వెనుక ఒక తోట ఉంది 0
I-ṭ--v-nuka --a-t--- -ndi Iṇṭi venuka oka tōṭa undi I-ṭ- v-n-k- o-a t-ṭ- u-d- ------------------------- Iṇṭi venuka oka tōṭa undi
Davanti alla casa non c’è nessuna strada. ఇం----ుందు -ీ-ీ--ేదు ఇ-ట- మ--ద- వ-ధ- ల-ద- ఇ-ట- మ-ం-ు వ-ధ- ల-ద- -------------------- ఇంటి ముందు వీధీ లేదు 0
I-ṭi----du------ --du Iṇṭi mundu vīdhī lēdu I-ṭ- m-n-u v-d-ī l-d- --------------------- Iṇṭi mundu vīdhī lēdu
Vicino alla casa ci sono degli alberi. ఇ--- పక-క--చెట్లు-ఉన-నా-ి ఇ-ట- పక-కన చ-ట-ల- ఉన-న-య- ఇ-ట- ప-్-న చ-ట-ల- ఉ-్-ా-ి ------------------------- ఇంటి పక్కన చెట్లు ఉన్నాయి 0
I--i------n- --ṭ-u-unn--i Iṇṭi pakkana ceṭlu unnāyi I-ṭ- p-k-a-a c-ṭ-u u-n-y- ------------------------- Iṇṭi pakkana ceṭlu unnāyi
Ecco il mio appartamento. నా---ార్ట--మ-ంట---క--- ఉ-ది న- అప-ర-ట- మ--ట- ఇక-కడ ఉ-ద- న- అ-ా-్-్ మ-ం-్ ఇ-్-డ ఉ-ద- --------------------------- నా అపార్ట్ మెంట్ ఇక్కడ ఉంది 0
Nā---ār--meṇṭ----a-a un-i Nā apārṭ meṇṭ ikkaḍa undi N- a-ā-ṭ m-ṇ- i-k-ḍ- u-d- ------------------------- Nā apārṭ meṇṭ ikkaḍa undi
Ecco la cucina e il bagno. వ-టగది-మ-ియు-స-న-నాల--- ఇ-్---ఉన-నా-ి వ-టగద- మర-య- స-న-న-లగద- ఇక-కడ ఉన-న-య- వ-ట-ద- మ-ి-ు స-న-న-ల-ద- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ి ------------------------------------- వంటగది మరియు స్నానాలగది ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
Vaṇṭ-g-d- ma---- s--nālag--i-i-ka-a-un-āyi Vaṇṭagadi mariyu snānālagadi ikkaḍa unnāyi V-ṇ-a-a-i m-r-y- s-ā-ā-a-a-i i-k-ḍ- u-n-y- ------------------------------------------ Vaṇṭagadi mariyu snānālagadi ikkaḍa unnāyi
Lì ci sono il salotto e la camera da letto. ల--ి-గ్----- -ర-య- ప-కటి ఇ-్ల--అ------న్-ాయి ల-వ--గ- ర-మ- మర-య- పడకట- ఇల-ల- అక-కడ ఉన-న-య- ల-వ-ం-్ ర-మ- మ-ి-ు ప-క-ి ఇ-్-ు అ-్-డ ఉ-్-ా-ి -------------------------------------------- లివింగ్ రూమ్ మరియు పడకటి ఇల్లు అక్కడ ఉన్నాయి 0
L-v--- --m--a--yu-paḍak--- -ll----k-ḍ- u--āyi Liviṅg rūm mariyu paḍakaṭi illu akkaḍa unnāyi L-v-ṅ- r-m m-r-y- p-ḍ-k-ṭ- i-l- a-k-ḍ- u-n-y- --------------------------------------------- Liviṅg rūm mariyu paḍakaṭi illu akkaḍa unnāyi
La porta è chiusa. మ---ు తల-ప- ---ి ---ి మ--ద- తల-ప- మ-స- ఉ-ద- మ-ం-ు త-ు-ు మ-స- ఉ-ద- --------------------- ముందు తలుపు మూసి ఉంది 0
M-nd- talu-u --s- u-di Mundu talupu mūsi undi M-n-u t-l-p- m-s- u-d- ---------------------- Mundu talupu mūsi undi
Ma le finestre sono aperte. కానీ ----కీ-ు త-రి---ఉన్-ా-ి క-న- క-ట-క-ల- త-ర-చ- ఉన-న-య- క-న- క-ట-క-ల- త-ర-చ- ఉ-్-ా-ి ---------------------------- కానీ కిటికీలు తెరిచి ఉన్నాయి 0
Kān--ki-i--l- t---c------yi Kānī kiṭikīlu terici unnāyi K-n- k-ṭ-k-l- t-r-c- u-n-y- --------------------------- Kānī kiṭikīlu terici unnāyi
Oggi fa caldo. ఈ-ో-- -ే--గా ఉంది ఈర-జ- వ-డ-గ- ఉ-ద- ఈ-ో-ు వ-డ-గ- ఉ-ద- ----------------- ఈరోజు వేడిగా ఉంది 0
Īr--u-vēḍ--- --di Īrōju vēḍigā undi Ī-ō-u v-ḍ-g- u-d- ----------------- Īrōju vēḍigā undi
Noi andiamo in salotto. మ-ము-------్--ూమ---- వ--్త--్---ు మ-మ- ల-వ--గ- ర-మ- క- వ-ళ-త-న-న-మ- మ-మ- ల-వ-ం-్ ర-మ- క- వ-ళ-త-న-న-మ- --------------------------------- మేము లివింగ్ రూమ్ కి వెళ్తున్నాము 0
Mēm- l-v-ṅg ----ki --ḷtun---u Mēmu liviṅg rūm ki veḷtunnāmu M-m- l-v-ṅ- r-m k- v-ḷ-u-n-m- ----------------------------- Mēmu liviṅg rūm ki veḷtunnāmu
Lì ci sono un divano e una poltrona. అ-్---ఒక--ోఫా--ర-య--ఒ--కు-్చీ ఉ-్న-యి అక-కడ ఒక స-ఫ- మర-య- ఒక క-ర-చ- ఉన-న-య- అ-్-డ ఒ- స-ఫ- మ-ి-ు ఒ- క-ర-చ- ఉ-్-ా-ి ------------------------------------- అక్కడ ఒక సోఫా మరియు ఒక కుర్చీ ఉన్నాయి 0
A--a------ --p-ā --r--u ok- k-rc--u-n--i Akkaḍa oka sōphā mariyu oka kurcī unnāyi A-k-ḍ- o-a s-p-ā m-r-y- o-a k-r-ī u-n-y- ---------------------------------------- Akkaḍa oka sōphā mariyu oka kurcī unnāyi
Si sieda! దయ-ేస-----్చోం--! దయచ-స- క-ర-చ--డ-! ద-చ-స- క-ర-చ-ం-ి- ----------------- దయచేసి కూర్చోండి! 0
D--acēs---ū--ōṇḍi! Dayacēsi kūrcōṇḍi! D-y-c-s- k-r-ō-ḍ-! ------------------ Dayacēsi kūrcōṇḍi!
Lì c’è il mio computer. అక్-- -- కం--యూ--్-ఉ-ది అక-కడ న- క-ప-య-టర- ఉ-ద- అ-్-డ న- క-ప-య-ట-్ ఉ-ద- ----------------------- అక్కడ నా కంప్యూటర్ ఉంది 0
Akk--------a-py-ṭa- undi Akkaḍa nā kampyūṭar undi A-k-ḍ- n- k-m-y-ṭ-r u-d- ------------------------ Akkaḍa nā kampyūṭar undi
Lì c’è il mio (impianto) stereo. అ---- న---్-ీర----ఉ--ి అక-కడ న- స-ట-ర-య- ఉ-ద- అ-్-డ న- స-ట-ర-య- ఉ-ద- ---------------------- అక్కడ నా స్టీరియో ఉంది 0
A-k--- ---sṭīri------i Akkaḍa nā sṭīriyō undi A-k-ḍ- n- s-ī-i-ō u-d- ---------------------- Akkaḍa nā sṭīriyō undi
Il televisore è nuovo di zecca. ట-వ--సె-- సర--క--్--ి ట-వ- స-ట- సర- క-త-తద- ట-వ- స-ట- స-ి క-త-త-ి --------------------- టీవీ సెట్ సరి కొత్తది 0
Ṭīv- -eṭ-s-ri ----a-i Ṭīvī seṭ sari kottadi Ṭ-v- s-ṭ s-r- k-t-a-i --------------------- Ṭīvī seṭ sari kottadi

Le parole e il vocabolario

Ogni lingua ha il suo vocabolario, che consiste in un certo numero di parole. Le parole, unità linguistiche indipendenti, hanno sempre un loro significato e ciò le distingue dai suoni e dalle sillabe. Il numero dei vocaboli è assai elevato in ogni lingua. L’inglese, per esempio, ha tantissime parole; è la lingua che presenta il maggior numero di vocaboli, oltre un milione. Anche il dizionario Oxford English Dictionary ne riporta più di 600000. Il cinese, lo spagnolo o il russo ne hanno molte di meno. Il vocabolario di ogni lingua dipende anche dalla sua storia. L’inglese, infatti, ha subito l’influenza di molte lingue e culture, che, nel tempo, hanno contribuito ad arricchire il suo vocabolario. Oggi il vocabolario della lingua inglese continua ad espandersi e gli esperti stimano che ogni giorno si affermino 15 nuovi vocaboli, soprattutto nell’ambito dei nuovi mezzi di comunicazione. Le stime escludono la terminologia scientifica, dal momento che solo la terminologia della chimica comprende migliaia di vocaboli. In quasi tutte le lingue si utilizzano più parole lunghe che brevi. La maggior parte dei parlanti usa pochissime parole; pertanto, si è soliti parlare di vocabolario attivo e passivo. Il vocabolario passivo include le parole che comprendiamo, anche se non le utilizziamo mai o solo molto di rado. Il vocabolario attivo comprende le parole che usiamo regolarmente. Per le conversazioni ed i testi molto semplici, sono sufficienti solo pochi vocaboli. Per esempio, in inglese occorrono circa 400 parole e 40 verbi. Per questo motivo, non preoccupatevi se il vostro vocabolario è limitato!                    
Lo sapevate?
L'ebraico appartiene alla famiglia delle lingue afroasiatiche. Ha una stretta parentela linguistica con l'arabo e l'aramaico. E' la lingua madre di 5 milioni di persone. L'ebraico moderno è invece una lingua artificiale... L'antico ebraico, estinto ormai da tempo, ne ha costituito la base di partenza. Il lessico e la grammatica sono stati presi in prestito in parte anche da altre lingue. In questo modo, l'antico ebraico è diventato una lingua standard moderna. Questa trasformazione linguistica artificiale è unica al mondo. Il sistema di scrittura ebraico è consonantico. Ciò significa che normalmente non si scrivono le vocali. E non ci sono lettere per indicarle. L'ebraico si legge da destra verso sinistra. I suoi caratteri vantano una tradizione antica 3000 anni di storia. Chi studia l'ebraico, impara al contempo un pezzo della storia della cultura. Provateci!