Frasario

it Sul treno   »   te ట్రైన్ లో

34 [trentaquattro]

Sul treno

Sul treno

34 [ముప్పై నాలుగు]

34 [Muppai nālugu]

ట్రైన్ లో

[Ṭrain lō]

Puoi fare clic su ogni spazio vuoto per vedere il testo oppure:   
Italiano Telugu Suono di più
È questo il treno per Berlino? ఆ ట----- బ------ క- వ---------? ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? 0
Ā ṭ---- b----- k- v--------?Ā ṭrain barlīn ki veḷḷēdēnā?
Quando parte il treno? ట్---- ఎ------ బ------------? ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? 0
Ṭr--- e----- b--------------?Ṭrain eppuḍu bayaludērutundi?
Quando arriva il treno a Berlino? ట్---- బ------ క- ఎ------ చ-----------? ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? 0
Ṭr--- b----- k- e----- c-----------?Ṭrain barlīn ki eppuḍu cērukuṇṭundi?
Scusi, mi fa passare? క్--------- క---- జ--------? క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? 0
Kṣ----------- k------ j---------?Kṣamin̄caṇḍi, kon̄caṁ jarugutārā?
Credo che questo sia il mio posto. ఇద- న- స--- అ------ా ఇది నా సీట్ అనుకుంటా 0
Id- n- s-- a------āIdi nā sīṭ anukuṇṭā
Credo che Lei sia seduta al mio posto. మీ-- న- స--- ల- క----------------ా మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా 0
Mī-- n- s-- l- k---------------āMīru nā sīṭ lō kūrcunnāranukuṇṭā
Dov’è il vagone letto? స్----- ఎ---- ఉ---? స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Sl---- e----- u---?Slīpar ekkaḍa undi?
Il vagone letto è in coda al treno. స్----- ట----- చ--- ఉ--ి స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది 0
Sl---- ṭ---- c----- u--iSlīpar ṭrain civara undi
E dov’è il vagone ristorante? – In cima al treno. అల--- డ------ క--- ఎ---- ఉ---? - మ---ర అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర 0
Al--- ḍ------ k-- e----- u---? - M-----aAlāgē ḍainiṅg kār ekkaḍa undi? - Mundara
Posso dormire sotto? నే-- క--- ప---------? నేను కింద పడుకోవచ్చా? 0
Nē-- k---- p----------?Nēnu kinda paḍukōvaccā?
Posso dormire al centro? నే-- మ----- ప---------? నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? 0
Nē-- m------- p----------?Nēnu madhyalō paḍukōvaccā?
Posso dormire sopra? నే-- ప-- ప---------? నేను పైన పడుకోవచ్చా? 0
Nē-- p---- p----------?Nēnu paina paḍukōvaccā?
Quando arriveremo alla frontiera? మన- స------- క- ఎ------ చ----------? మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? 0
Ma--- s-------- k- e----- c----------?Manaṁ sarihaddu ki eppuḍu cērukuṇṭāmu?
Quanto dura il viaggio fino a Berlino? బర----- చ------------ ఎ-- స--- ప-------? బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? 0
Ba---- c------------- e--- s--- p--------?Barlīn cērukōvaḍāniki enta sēpu paḍutundi?
È in ritardo il treno? ట్---- ఆ------- న---------? ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? 0
Ṭr--- ā-------- n---------?Ṭrain ālasyaṅgā naḍustōndā?
Ha qualcosa da leggere? మీ వ--- చ--------- ఏ---- ఉ---? మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? 0
Mī v---- c---------- ē----- u---?Mī vadda caḍivēnduku ēmainā undā?
Si può avere qualcosa da mangiare e da bere? ఇక--- త--------- త-------- ఏ---- ద---------? ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? 0
Ik---- t---------- t--------- ē----- d---------?Ikkaḍa tāgaḍāniki, tinaḍāniki ēmainā dorukutāyā?
Mi potrebbe svegliare alle sette? నన--- 7 క- ల-----------? నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? 0
Na--- 7 k- l-------------?Nannu 7 ki lēpagalugutārā?

I neonati leggono le labbra!

Secondo alcune scoperte nel campo della psicologia dello sviluppo, i neonati osservano la bocca dei propri genitori nella fase in cui imparano ad esprimersi. Essi cominciano a leggere le labbra quando hanno circa sei mesi ed imparano a posizionare la bocca per produrre i suoni. Quando compiono un anno, sono già in grado di comprendere alcune parole e cominciano a guardare le persone negli occhi. In questo modo, ricevono molte informazioni importanti e, guardando i propri genitori negli occhi, riescono a capire se sono felici o tristi ed iniziano ad entrare nel mondo delle emozioni. E’ interessante osservare cosa accade quando si parla loro in una lingua straniera. In questo caso, i bambini cominciano di nuovo a leggere le labbra e, così, imparano a memorizzare nella propria mente anche i suoni stranieri. Quando si parla ai neonati, bisognerebbe sempre guardarli e, per il loro sviluppo linguistico, sarebbe importante dialogare con loro. Molto spesso, infatti, i genitori ripetono ciò che dicono i bambini, dando loro un feedback. Ciò è molto importante per i piccoli, i quali realizzano di essere compresi. Questa consapevolezza stimola i bambini e immette in loro la voglia di imparare a parlare. Pertanto, non basta far ascoltare ai bambini materiale audio. Il fatto che i neonati sappiano leggere le labbra viene confermato dagli studi. In alcuni esperimenti sono stati mostrati ai bambini piccoli alcuni video senza audio. Questi video erano nella lingua madre dei bambini e in una lingua straniera. I risultati mostrano che i neonati guardavano più a lungo i video nella propria lingua ed erano anche più attenti. Comunque, le prime parole che i bambini imparano a dire sono le stesse in tutto il mondo: mamma e papà! Sono facili da pronunciare in tutte le lingue!                    
Lo sapevate?
Il polacco appartiene alle lingue slave occidentali. E' la lingua madre di oltre 45 milioni di persone, che vivono prevalentemente in Polonia e in molti paesi dell'Europa orientale. Gli emigranti polacchi hanno diffuso la propria lingua anche in altri continenti. Così, nel mondo circa 60 milioni di persone parlano polacco. Dopo il russo, è la lingua slava più parlata. Il polacco è strettamente imparentato con il ceco e lo slovacco. La lingua scritta moderna è nata dall'evoluzione di diversi dialetti. Oggi, però, quasi non esistono più. La maggior parte dei polacchi parla la lingua standard. Nell'alfabeto polacco, che si basa su quello latino, ci sono 35 lettere. L'accento cade sempre sulla penultima sillaba della parola. La grammatica prevede 7 casi e 3 generi. Quasi ogni desinenza viene declinata o coniugata. Il polacco non è proprio tra le lingue più semplici … Però, presto diventerà una delle più importanti in Europa!