Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
shumë kohë më parë
Këta njerëz janë vdekur shumë kohë më parë.
il y a longtemps
Ces gens sont morts il y a longtemps.
ku
Ku shkon udhëtimi?

Où va le voyage?
mundësisht
Të gjithë njerëzit mundësisht vijnë nga Afrika.
possiblement
Tous les humains proviennent possiblement d‘Afrique.