Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
curt
una mirada curta
አጭር
አጭር ማየት
impossible
un accés impossible
የማይቻል
የማይቻል ግቢ
perible
maduixes peribles
የሚበላ
የሚበላ ኩራት