Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
preparat
els corredors preparats
ዝተዘጋጅ
ዝተዘጋጅ ሩጫዊያን
sense forces
l‘home sense forces
ዘይትሓምም
ዘይትሓምም ሰበይቲ
clar
aigua clara
ገለጻ
ገለጻ ውሃ