Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
inútil
la fletxa inútil
meningsløs
den meningsløse pilen
autocràtic
la dona autocràtica
selvherskende
den selvherskende kvinnen
tendre
una salutació tendre
kjærlig
en kjærlig hilsen