Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
accessible
la persona de contacte accessible
पहुंचयोग्य
पहुंचयोग्य संपर्क व्यक्ती
concret
un pla concret
विशिष्ट
विशिष्ट योजना
poruc
la dona poruga
भीतीजनक
भीतीजनक स्त्री