Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
competent
l‘enginyer competent
bevoeg
die bevoeg ingenieur
gratuït
el mitjà de transport gratuït
gratis
die gratis vervoermiddel
arrogant
l‘home arrogant
arrogant
die arrogante man